Persconferentie dd 27 september 2016 in Rome

do 29 sep 2016 Jezuïeten /
Persconferentie dd 27 september 2016 in Rome

Een verslag

Een verslag

Gepresenteerd aan pers: Algemene Congregatie die 30e opvolger van Ignatius van Loyola kiest.

27 september 2016, Rome

(op foto v.l.n.r.:  Orlando Torres S.J., Patrick Mulemi S.J., Antonio Moreno S.J. en Federico Lombardi S.J. tijdens de persconferentie die werd gehouden om de procedure rond de komende Algemene Congregatie uit te leggen)

De Generale Curie van de Sociëteit van Jezus organiseerde vanmorgen een persconferentie om de 36e Algemene Congregatie (AC) te presenteren. De AC zal officieel beginnen met een geconcelebreerde mis in de kerk van de Gesù op 2 oktober 2016 om 17.00 uur (en niet 17.30 uur zoals eerder aangekondigd).

476ste verjaardag

Aan het begin van de persconferentie zei pater Patrick Mulemi S.J., directeur van het Bureau Communicatie en Public Relations van de Sociëteit van Jezus en woordvoerder van de Generale Curie, dat het vandaag, 27 september 2016, de 476e  verjaardag was van de oprichting van de jezuïetenorde. Paus Paulus III ondertekende de bul Regimini militantis ecclesiae op 27 september 1540, waarmee hij zijn goedkeuring verleende aan de oprichting van de Sociëteit van Jezus. Pater Mulemi sprak verder over de renovaties die hebben plaatsgevonden in de aula.

Pater Antonio Moreno S.J., provinciaal van de Filipijnse provincie en lid van het coördinatiecomité van AC 36, verklaarde het proces van voorbereiding van de Algemene Congregatie, die werd bijeengeroepen door pater Generaal Adolfo Nicolás. Hij zei dat pater Nicolás zijn voornemen bekend gemaakt heeft om zijn ontslag aan te bieden aan de Algemene Congregatie, het hoogste bestuursorgaan van de Sociëteit van Jezus.

Twee hoofdtaken

Pater Orlando Torres S.J., rector van Collegio Internationale del Gesù, legde het proces uit waarbij 215 jezuïeten betrokken zullen zijn (van wie 212 zullen deelnemen aan de verkiezing van de nieuwe Generale Overste), afkomstig uit de 66 provincies van de jezuïetenorde. Zij hebben twee hoofdtaken: “De verkiezing van een nieuwe Generale Overste en het bespreken van zaken van groot belang voor het leven en de zending van de Sociëteit.” “De hele gang van zaken,” legde pater Torres uit, “is beschreven  in het boekje Formula van een Algemene Congregatie. Het enige wat niet in de formule staat, maar wat het belangrijkste is, is hoe de heilige Geest ons zal inspireren.” Na het aanvaarden van het aftreden van pater Nicolás, zal de Congregatie beginnen met een bespreking van de stand van zaken in de Sociëteit van Jezus (De statu societatis) die zal helpen bij het geven van de kenmerken van de toekomstige Algemene Overste. Dit zal worden gevolgd door vier dagen van murmurationes; gedurende deze tijd kunnen de kiezers elkaar informatie vragen in één-op-ééngesprekken. Tijdens dit proces is het niet toegestaan elkaar in groepen te spreken. “De dagen van murmurationes zijn, zoals de heilige Ignatius zegt, gewijd aan het gebed, inkeer en boete. Het is een tijd van onderscheiding.” De verkiezing van de Generaal, die waarschijnlijk zal plaatsvinden in de tweede week van de Congregatie, vereist een absolute meerderheid (50 procent plus 1 – dus 107 stemmen).

Zodra de nieuwe Generaal is gekozen, zal de Paus worden geïnformeerd. De congregatie zal zich vervolgens richten op de bespreking van andere grote thema’s die, zoals pater Moreno verklaarde, betrekking hebben op “de vernieuwing van het leven van de Sociëteit van Jezus binnen haar zending in de Kerk.”

Statistieken

Pater Federico Lombardi, algemeen adviseur en assistent ad providentiam, gaf enkele gegevens uit de statististieken met betrekking tot de jezuïetenorde. Hij legde uit dat er “aan het einde van 2015 wereldwijd 16.740 jezuïeten waren. Hiervan waren er ongeveer 12.000 priester, 1.300 broeder, 2.700 scholastiek en 753 novice.” Hij merkte op dat het belangrijk is om te zien dat, in tegenstelling tot vroeger, tegenwoordig de meerderheid van de jezuïeten afkomstig is van het zuidelijk halfrond: roepingen nemen vooral toe in Azië en Afrika (vanwaar 6o procent van de scholastieken en novicen afkomstig is), terwijl er een daling is in Europa en Noord-Amerika. “Er zijn 5.000 jezuïeten in Europa, 5.000 in de beide Amerikaanse continenten (2.600 uit Noord-Amerika en 2.400 uit Latijns-Amerika), 5.600 uit Azië (4.000 uit India alleen) en 1.600 uit Afrika. De percentages van de deelnemers in de 36e Algemene Congregatie weerspiegelen de globale percentages van de hele orde.

Pater Lombardi merkte op dat het thema’s van “verzoening met God, verzoening met andere mensen en verzoening met de schepping” belangrijke onderwerpen zijn van tijdens de 35e Algemene Congregatie die de zending van de Sociëteit van Jezus in de afgelopen jaren hebben bepaald.

De nieuwe Generale Overste zal de 30e opvolger zijn van de heilige Ignatius van Loyola.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel