De ander ontmoeten, ook al is die heel anders dan ik?

do 23 dec 2021 Jezuïeten / Spiritualiteit /
Podcast met Rob Faesen sj over zijn essay 'Ontmoeting' 1

Iemand ontmoeten die in niets lijkt op jezelf, dat is een groot en verrijkend avontuur. Dat iemand anders denkt, hoeft geen splijtzwam te zijn, laat jezuïet Rob Faesen in deze diepzinnige maar heldere podcast zien.

Iemand ontmoeten die in niets lijkt op jezelf, dat is een groot en verrijkend avontuur. Dat iemand anders denkt, hoeft geen splijtzwam te zijn, laat jezuïet Rob Faesen in deze diepzinnige maar heldere podcast zien.

Radiomaker Joop van der Elst is in gesprek met jezuïet Rob Faesen over zijn essay Ontmoeting – religie als relatie in christelijk perspectief.

De mens is fundamenteel relationeel, legt Rob Faesen sj in zijn essay uit. Hij vertrekt bij de geschriften van Ruusbroec die in zijn mystiek uitgaat van de gedachte dat er tussen God en mens maar relatie kan zijn als de mens mens is en God God is. Er is geen sprake van versmelting. Rob begint zijn essay met een gedachte van Erasmus en diens bedenking over het overweldigende geluk dat de mens ten deel valt in de liefde.

Luister hier naar het gesprek met Rob Faesen sj.

Joop van der Elst · Rob Faesen Ontmoeting

De minne

In de optiek van Jan van Ruusbroec (1293–1381) komt de werkelijkheid tot vervulling bij een echte ontmoeting van de mens als mens met God als God. Zulk een relatie en ontmoeting impliceren enerzijds de blijvende alteriteit van God en mens, maar anderzijds hun beider capaciteit om een ander te ontmoeten, zonder met die ander samen te vallen.

Zo verschijnt de religieuze dimensie in het menselijk bestaan als een relatie — en de mooiste gestalte daarvan is wat Ruusbroec minne noemt: een relatie die in wezen liefde is, en die de totale mens betreft, in al diens dimensies, tot in het «zijn». Meer nog, in dit christelijke perspectief verschijnt de mens zelf als fundamenteel relationeel. Immers, de oorsprong van het “zijn” van de mens is God, die in zichzelf relatie is, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Die relatie, en de ontmoeting die er het brandpunt van is, vormen het hoofdthema van de christelijke mystieke literatuur en van talloze artistieke expressies.

Rob Faesen sj. Ontmoeting. Sjibbolet, Amsterdam, 2020. 80 blz. €17,99

Luister ook naar de 4-delige podcastserie over (minne)mystiek met Rob Faesen sj bij Ignis webmagazine

Ignis webmagazine · Podcastserie over mystiek – met professor Rob Faesen SJ

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel