Priesterwijding Walter Ceyssens sj

do 02 mei 2013 Jezuïeten / Roeping en vorming /
Priesterwijding Walter Ceyssens sj

"Heer naar wie zouden we gaan?"

“Heer naar wie zouden we gaan?”

Feestelijke dag

Zaterdag 29 april 2013 was wel een heel bijzondere dag voor de Vlaamse Jezuïeten en de leerkrachten en leerlingen van het Xaveriuscollege te Borgerhout. De 39-jarige Jezuïet Walter Ceyssens, leerkracht Latijn en Godsdienst op het Xaveriuscollege, werd die dag tot priester gewijd. Het was alweer bijna vijf jaar geleden dat de Vlaamse Jezuïeten de vreugde hadden om één van hun tot priester gewijd te zien worden. De plechtigheid vond plaats in de Sint Franciscus Xaveriuskerk. De wijdheer was Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen.

Genodigden uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk vulden de kerk. Zodra het koor het openingslied aanhief was het duidelijk dat dit een begeesterde viering zou worden. Zelfs de zon was voor de gelegenheid van de partij. In de processie liepen ook een vijftigtal jezuïeten mee.

Pelgrim

De provinciaal van de Vlaamse Jezuïeten verwelkomde de bisschop en stelde de kandidaat priester voor aan de aanwezige gelovigen. Walter groeide op in een katholiek gezin in het Limburgse As. In zijn zoektocht naar een authentieke levenswijze wendde hij zich aanvankelijk af van het geloof van zijn kinderjaren. Maar toen hij in 2001 een pelgrimstocht naar Loyola maakte, leerde hij om te bidden met de Bijbel. De Jezus die hij daar ontdekte liet hem niet meer los. En zo, na een carrière als leerkracht Klassieke Talen, trad Walter in 2004 in bij de Jezuïeten. Na zijn noviciaat in Birmingham en filosofie– en theologiestudies in Parijs keerde Walter terug naar Vlaanderen. Na nog een laatste jaartje theologie in Leuven, werd de inmiddels tot diaken gewijde Walter naar Antwerpen gezonden om er les te geven aan het college van Borgerhout. Ook als priester zal Walter zich blijven inzetten voor de vorming van de jeugd in de jezuïetencolleges.

Levensprogramma

Het meest persoonlijke moment kwam aan het slot van de viering. Bij het dankwoordje werd het duidelijk hoe belangrijk vriendschappen zijn voor Walter. Mensen uit alle perioden van zijn leven waren naar zijn wijding gekomen. Dat vind ik een mooie les. Priester, jezuïet en christen ben je niet alleen, maar vooral dankzij anderen. Je kunt er pas zijn voor de anderen wanneer anderen er voor jou zijn geweest.

Aan het einde van de viering werd het wijdingsprentje uitgedeeld. Op de voorkant staat een prachtige Christuskop van G. Rouault; aan de achterkant de tekst: “Heer, naar wie zouden we gaan?” (Joh 6,68). Dit is een verwijzing naar een bijzonder schokkende toespraak die Jezus houdt (Joh 6) en waarna veel leerlingen Jezus de rug toe keren. Jezus kijkt zijn twaalf leerlingen aan en vraagt: “Willen jullie soms ook weggaan?” Petrus antwoordt: “Heer, naar wie zouden we gaan” (Joh. 6,68). De woorden van Petrus getuigen van een diep verlangen om bij Jezus te zijn. En net zoals Petrus achteraf niet kan zwijgen over die liefde en het van de daken schreeuwt, zo mogen we hopen dat ook Walter in zijn priesterlijk dienstwerk niet zal ophouden met Jezus te verkondigen. Een mooi levensprogramma voor een priester, niet?

 Lees hier de homilie van Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Videoreportage wijding (korte versie), met commentaar door Walter Ceyssens sj zelf

Videoreportage wijding (lange versie)

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel