Promotie Oliver Dy sj

za 12 aug 2017 Jezuïeten / Wereldwijd / Wetenschap /
Promotie Oliver Dy sj

Doctoraat kerkgeschiedenis

Doctoraat kerkgeschiedenis

Oliver Dy is een jezuïet van de Filippijnen die de afgelopen jaren heeft gewoond en gestudeerd in de Windmolenveldstraat in Leuven. Hij werkte aan een proefschrift kerkgeschiedenis dat hij op 15 juni 2017 met verve verdedigd heeft aan de Katholieke Universiteit aldaar. Het draagt de lange titel: Latin Vulgate vs. Original Texts: The Changing Norms in Choosing and Prioritizing the Biblical Source Texts of Translation. A Study on the Historical Reception of Trent and Vatican II in the Production of the Catholic Vernacular Bible. 

Wat is de rol van de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel die teruggaat op de heilige Hiëronymus, als we tegenwoordig vaker het belang van de grondtalen benadrukken (Latijn en Grieks) waarin de Bijbel geschreven is ?  Er zijn meer haken en ogen aan dan je spontaan zou denken en dat legde Oliver helder uit . Hij bleek een uitstekende docent die ook niet-specialisten kan boeien. Het antwoord op de vraag naar de rol van de Vulgaat vandaag heeft natuurlijk alles te maken met Vaticanum II, en zelfs nog wat met Trente, maar ook met oude en recente richtlijnen voor het vieren van de liturgie. Met name in de liturgie speelt het Latijn bij tijden een normerende rol. Oliver betrok vertalingen van de Bijbel in Europese talen bij zijn onderzoek.

Een schare van Filippino’s uit de verschillende migrantenparochies waar Oliver heeft geassisteerd verzorgde een gulle receptie waar jezuïeten uit zes verschillende provincies de jonge doctor feliciteerden. 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel