Reactie van het bestuur van de jezuïeten in de Lage Landen op ‘Godvergeten’

do 05 okt 2023
Onthulling monument slachtoffers seksueel misbruik

Monument voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Een glas-in-lood raam van de Maldense glazenier Hans Janssen. In de Petrus Canisiuskerk te Nijmegen.

We willen jullie informeren over een brief van het bestuur van de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland, gericht aan de jezuïeten en de medewerkers van het ignatiaans netwerk (IgnAN) over hun visie naar aanleiding van de documentaire Godvergeten op de Vlaamse televisie.

We willen jullie informeren over een brief van het bestuur van de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland, gericht aan de jezuïeten en de medewerkers van het ignatiaans netwerk (IgnAN) over hun visie naar aanleiding van de documentaire Godvergeten op de Vlaamse televisie.

Antwerpen, 3 oktober 2023

Beste medebroeders, IgnAN-verantwoordelijken en -medewerkers,

Geïnspireerd door het boek “In naam van de Vader” van Rik Devillé hebben twee programmamaaksters voor de Vlaamse televisie de documentaireserie “Godvergeten” geproduceerd. Dit heeft veel teweeggebracht in Vlaanderen. Dat er zoveel verontwaardiging heerst lijkt ons een goede zaak. “Niets is verborgen dat niet geopenbaard, niets geheim dat niet bekend gemaakt worden zal,” (Lucas 8, 17) lazen we onlangs nog in het evangelie. De doofpotbenadering die er geweest is, kunnen we enkel omschrijven als nefast. 

In de eerste plaats: voor deze documentaire niets dan lof. Het geheel is stijlvol en met een zekere ingetogenheid gefilmd, en tegelijkertijd komt de enorme pijn van de slachtoffers duidelijk over en raakt iedereen die het ziet in de ziel.
Voor Rik Devillé past ons inziens bijzondere waardering. Door het evangelie centraal te stellen, en niet het instituut Kerk, stelt hij ook de misbruikslachtoffers centraal en heeft hij hen al vele jaren een luisterend oor geboden, waar ze bij ‘het instituut’ vaak nul op het rekest kregen. We hebben hem dan ook gecontacteerd en onze waardering voor zijn werk uitgesproken.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De regionaal overste van de jezuïeten in de Lage Landen (eerst Johan Verschueren en nu Marc Desmet) werkt al vele jaren samen met zijn delegaat safeguarding (Theo van Drunen) aan het afhandelen van misbruikzaken. Naar aanleiding van de documentaire hebben we de volgende maatregelen genomen:

  1. Na het interview van Rik Devillé in De Standaard (Weekend Magazine, 23 sept. 2023) hebben we hem laten weten dat de regionaal overste en zijn delegaat safeguarding altijd bereid zijn om met slachtoffers in contact te komen. 
  2. Jacques Haers sj en Ben Frie sj zijn aangesteld als perswoordvoerders (in Vlaanderen resp. Nederland).
  3. We gaan door met luisteren naar elk slachtoffer dat zich bij ons meldt. We nemen het verhaal van de persoon in kwestie ernstig en leren van ieder slachtoffer. We willen daarbij gerechtigheid en compassie voor ogen houden, en niet onze eigen reputatie. Het gaat uiteindelijk om erkenning en, zo mogelijk, heling. 
  4. We zijn ons aan het oriënteren op de vraag of en hoe het mogelijk is actief contact op te nemen met slachtoffers met wie we al eerder contact hebben gehad.
  5. We zetten ons werk met betrekking tot integriteitsbeleid en safeguarding verder, evenals onze reflectie op clericalisme en macht.

We hopen dat deze moeilijke maar noodzakelijke periode een louterende werking zal hebben op onszelf en de Kerk.

Met vriendelijke groet,

Namens het regiobestuur,

Marc Desmet sj

Regionaal overste

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel