“Rusten aan de kant van de weg”

"Rusten aan de kant van de weg"

Vormingsdag voor medewerkers van het "Sociaal Project" van de Vlaamse jezuïetencolleges

Vormingsdag voor medewerkers van het “Sociaal Project” van de Vlaamse jezuïetencolleges

Op maandag 27 augustus 2012 organiseerde CEBECO een vormings- en bezinningsdag rond het thema “Sociaal engagement op school”. Deze vorming richtte zich in het bijzonder tot de begeleiders van de Sociale Projecten in de Vlaamse jezuïetencolleges.  

Allergewoonste leven

Deze bezinningsdag in de Oude Abdij van Drongen begon met een uitnodiging om te “rusten aan de kant van de weg”. Guy Dalcq, leraar aan het Sint-Barbaracollege, toonde ons, aan de hand van spirituele teksten en zijn eigen ervaringen, wat het kan betekenen om stil te staan en terug te blikken. Het werd een getuigenis over doorleefde ignatiaanse spiritualiteit in het allergewoonste leven.

Jonagevoel

Vervolgens mochten we op eigen houtje de betekenis hiervan ervaren door middel van een individueel meditatiemoment in de tuin. Bij de nabespreking van de voormiddag klonk unaniem een stem van herkenning: Guy Dalcq had bij iedereen wel een snaar weten te raken door zijn (niet enkel positieve) spirituele ervaringen met ons te delen. Vooral het van zich afschuiven van verantwoordelijkheid, wat hij het “Jonagevoel” noemt, werd met schaamrood op de wangen door iedereen in de gespreksgroep opgebiecht.

Sociaal project

Gesterkt door een heerlijk middagmaal vatten we de werkwinkels aan. In een eerste fase was er de keuze tussen een goed gestructureerde lezing over de ignatiaanse “dynamiek van het kwade en van het goede” en een workshop waarin de rol van de ouders in het Sociaal Project onder de loep werd genomen. Na een veel te lekker tussendoortje volgden er nog een werkwinkel rond het thema ‘leerlingen leren omgaan met specifieke doelgroepen’ of een werkwinkel met de focus op de rol van religie voor het Sociaal Project. Bij deze laatste werkwinkel getuigden leerkrachten hoe je het Sociaal Project zin kan geven voor onder andere moslimjongeren vanuit een religieuze invalshoek, en welke rol de filosoof Levinas in de theoretische omkadering van het Sociaal Project kan krijgen.

Met een warm dankwoord en een opgeruimde geest mochten we weer naar huis terugkeren, na een leerrijke dag vol inkeer, ontmoetingen en uitwisselen van ervaringen.

Sofie Van den Sande

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel