Start de stilte

ma 18 feb 2013 Spiritualiteit /
Start de stilte

Online inwijding in meditatie- en gebedstechnieken

Online inwijding in meditatie- en gebedstechnieken

Midden februari 2013 is www.startdestilte.be online gegaan. Deze website wil jonge en minder jonge mensen inwijden in uiteenlopende meditatie- en gebedstechnieken. Laagdrempelige stiltemeditaties worden aangereikt. Maar ook expliciet christelijke gebedsvormen zoals bidden met de Bijbel of rozenkransgebed. De ignatiaanse gebedstraditie komt ook aan bod. Thans staan er reeds twee ignatiaans geïnspireerde meditatie- en gebedsvormen online: Bidden met YouTube en Levensgebed

Bedoeling is om in te spelen op het verlangen naar stilte en innerlijkheid dat vandaag bestaat bij vele tijdsgenoten. De verscheidenheid van het aanbod is bedoeld als uitnodiging om de ruime stiltetraditie die bestaat te ontdekken en te verkennen.

Elke meditatie- of gebedsvorm wordt op creatieve en multimediale wijze voorgesteld: een combinatie van tekening, tekst, video en audiomediaties. Achtergrondinformatie wordt gegeven in de vorm van "Vragen en antwoorden" en links om te verdiepen. De surfers kunnen elkaar ontmoeten op een speciale Facebook-pagina. Wie vragen heeft, kan die via de website stellen aan een team van experten. 

Start de stilte is een initiatief van Studiecentrum Kerk en Media vzw en de Katholieke Kerk in Vlaanderen. Meer dan twintig mensen werken mee aan dit project waarvan de inhoudelijke coördinatie berust bij Sim D'Hertefelt en Nikolaas Sintobin sj

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel