Veranderende demografie bij de jezuïeten

ma 26 sep 2016 Varia /
Veranderende demografie bij de jezuïeten 1

Evolutie in de samenstelling van de 36ste Algemene Congregatie van de SJ

Evolutie in de samenstelling van de 36ste Algemene Congregatie van de SJ

Zuidelijk halfrond

Een interessant punt met betrekking tot de 36e Algemene Congregatie (AC) is de groeiende aanwezigheid van actieve leden uit de jezuïetenprovincies van het zuidelijk halfrond. Tijdens AC 35 waren vertegenwoordigers van deze regio al de meerderheid (54%); nu is dit percentage echter gestegen tot 59%. Dit percentage weerspiegelt onder andere de toename van het aantal roepingen in Azië en Afrika in de afgelopen jaren.

Aziën en Oceanië

Azië en Oceanië zijn gegroeid van 28% naar 33%. Een derde van de leden van de AC komt uit het oosten, voornamelijk uit de Zuid-Aziatische conferentie; om preciezer te zijn uit de provincies in India. Van de Congregatie zullen 72 leden afkomstig zijn uit deze regio's in het oosten. Afrika is eveneens gegroeid van 8% tot 10% – 21 leden van de Congregatie zullen komen uit de Afrikaanse provincies.

De grootste nieuwigheid is dat bijna alle kiezers uit deze regio's zijn geboren in deze continenten.

Latijns-Amerika

De aanwezigheid van Latijns-Amerika, echter, is afgenomen. Tijdens AC 35 werd dit continent vertegenwoordigd door 18% van de aanwezigen, nu zal dat slechts 16% zijn; net iets boven dat van Noord-Amerika (15%) dat gelijk is gebleven. Deze daling is grotendeels te wijten aan de herstructurering van de provincies, waardoor zestien provincies en twee regio's zijn teruggebracht tot slechts twaalf provincies.

Europa

De grootste terugval is die van Europa. Het aantal afgevaardigden uit deze regio is gedaald van 31% op GC 35 tot 26% voor GC 36. Hierdoor is Europa niet langer de grootste; niettemin blijft dit continent het grootste aantal leden ex officio leveren. Uit de Europese provincies zullen 56 jezuïeten deelnemen aan de Algemene Congregatie: vijfendertig gekozenen, veertien provinciaals en zeven leden ambtshalve.

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel