Verklaring over Syrië door de Europese SJ-Provinciaals

vr 25 okt 2013 Gerechtigheid / Jezuïeten / Wereldwijd /
Verklaring over Syrië door de Europese SJ-Provinciaals

Conferentie van Europese Provinciale Oversten van de JezuïetenRome, Vrijdag 25 oktober 2013

Conferentie van Europese Provinciale Oversten van de Jezuïeten
Rome, Vrijdag 25 oktober 2013

Verklaring over Syrië

Als provinciaals van de jezuïeten in het Midden Oosten en Europa verwelkomen wij van harte de recente verklaring van Paus Franciscus over Syrië. Tijdens het Angelusgebed op Zondag 1 september vroeg hij met klem internationaal aandacht voor de tragische ontwikkelingen in Syrië en vroeg “alle bij het conflict betrokken partijen te luisteren naar de stem van hun geweten, en verder te zien dan alleen hun eigenbelang.” Samen met de Paus verklaren wij “dat het gebruik van geweld nooit heeft geleid tot vrede”, maar dat de  enige weg naar vrede gaat langsheen een cultuur van ontmoeting en een cultuur van dialoog.

Stappen naar Vrede

Wij zijn verheugd dat de dreiging van luchtaanvallen op Syrië voorlopig is geweken en wij steunen het proces dat hopelijk zal leiden tot vernietiging van alle chemische wapens op Syrische bodem.

We verwelkomen de onderhandelingen die moeten leiden tot een vredesconferentie, en we dringen er op aan dat in dit vredesproces snelle en moedige stappen worden gezet.  We vragen aan alle betrokken partijen en aan de internationale gemeenschap:

–    te werken aan een staakt het vuren dat gesteund wordt door een internationale autoriteit
–    een weg te vinden om met alle betrokken partijen rond de tafel te zitten
–    een vredesconferentie samen te roepen om een regeling te treffen waardoor de levens van alle Syriërs gespaard kunnen worden.

Mobiliseren van Hulp

Wij doen een oproep aan maatschappelijke organisaties om de Syrische bevolking te helpen bij een van de grootste humanitaire tragedies van deze eeuw. Er is een schreeuwende behoefte aan hulp voor de vluchtelingen, zowel in het land zelf als daarbuiten(ongeveer een kwart van de hele bevolking): daarbij gaat het ondermeer om medische hulp, bevrijding van gijzelaars en gevangenen en het heropenen van scholen.

Strijdige Belangen

De belangen die worden gediend bij het conflict zijn niet altijd dezelfde als de belangen van de Syrische bevolking. Er spelen lokale, regionale en internationale belangen die aan het licht gebracht dienen te worden, in het bijzonder die van de wapenhandel. We roepen op tot het stop zetten van de levering en de verkoop van wapens aan alle betrokken partijen.

Noodzakelijke Onderscheiding

Samen met anderen in de internationale gemeenschap dringen wij aan op het weigeren van steun, diplomatiek of militair, aan iedere partij die openlijk opkomt voor geweld, fanatisme of extremisme. Respect voor de waardigheid van de mens en voor mensrechten moet een leidend criterium zijn bij het geven van materiële hulp.

Christenen in Syrië

Tenslotte wijzen wij op de slechte behandeling van christelijke gemeenschappen in Syrië. Deze gemeenschappen zijn sinds het begin van onze jaartelling aanwezig in Syrië: zij maken  onlosmakelijk deel uit van het sociale weefsel en dragen bij aan de culturele verscheidenheid. Voorstellen die uitgaan van het gedwongen vertrek van de christelijke gemeenschappen of het opheffen ervan zijn niet aanvaardbaar. Wij willen deze christelijke gemeenschappen  graag bemoedigen. Het is onze overtuiging dat zij een waardevolle rol kunnen spelen en blijven spelen in de samenleving door te getuigen van het Evangelie: het Evangelie dat oproept tot vrede, rechtvaardigheid, vergeving, begrip en verzoening.
 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel