Een pleidooi van JRS met het oog op de Europese verkiezingen

do 02 mei 2019 Wereldwijd /
Voor deze maatregelen pleit JRS richting de Europese verkiezingen

De Jesuit Refugee Service helpt het Europese parlement graag een handje om kiezers naar de stembus te krijgen. Om bijvoorbeeld het Europees asielbeleid beter te regelen.

De Jesuit Refugee Service helpt het Europese parlement graag een handje om kiezers naar de stembus te krijgen. Om bijvoorbeeld het Europees asielbeleid beter te regelen.

Bij zijn inzet voor het respecteren van de rechten van de vluchtelingen zal Jesuit Refugee Service (JRS) zich toespitsen op volgende krachtlijnen: veilige en wettelijke toegangswegen tot Europa, het afschaffen van detentie als maatregel in het migratiebeleid, het promoten van alternatieven voor detentie van migranten en de maatschappelijke integratie van de vluchtelingen.

Dit kan levens redden

Het recht om een asielaanvraag in te dienen is een grondrecht dat door alle Europese landen werd erkend. Maar om dat recht te kunnen uitoefenen, moeten de meeste kandidaat-vluchtelingen zich aan criminele netwerken toevertrouwen om naar Europa te komen. Kandidaat-vluchtelingen lijden enorm op die onregelmatige wegen in Afrika, op de Balkan en op de plaatsen waar ze wachten om de oversteek te maken naar het Europese vasteland of naar Groot-Brittannië. Een toename van humanitaire visa en van internationale programma’s voor het opnemen van vluchtelingen kan levens redden, de tussenkomst van mensensmokkelaars overbodig maken en zorgen voor minder mishandelingen tijdens de reis.

Wat is de werkwijze van JRS? Jan Stuyt SJ legt het uit in onderstaand filmpje.

Gastvrijheid

Voor JRS moet detentie als maatregel in het migratiebeleid worden vervangen door het ontwikkelen van leefbare alternatieven. Maar in België stellen we vast dat er te weinig wordt geïnvesteerd in (open) terugkeerwoningen en meer in (gesloten) gezinseenheden, en dat in 2019 zelfs nieuwe gesloten centra zullen worden opgericht. Via getuigenissen en vaststellingen op het terrein zal de kiezer concrete informatie krijgen over het opsluiten van migranten en over de nefaste gevolgen van hun detentie.

JRS wil concrete maatregelen promoten voor de sociale integratie van de vluchtelingen. De gastvrijheidsgemeenschappen die door JRS in verscheidene Europese landen werden opgestart en de evaluatie ervan in het kader van het I Get You-project, bezorgen ons een expertise die onder de aandacht moet worden gebracht. De campagneactiviteiten zullen in april en mei lopen op de sociale media, op de campagnesite en tijdens nationale evenementen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel