Wat is een Algemene Congregatie van de jezuïeten?

Wat is een Algemene Congregatie van de jezuïeten? 1

Op 2 oktober 2016 begint de 36ste AC van de Sociëteit van Jezus

Op 2 oktober 2016 begint de 36ste AC van de Sociëteit van Jezus

In haar 476 jarige geschiedenis heeft de Sociëteit van Jezus nog maar 35 algemene congregaties (AC) samengeroepen. De 36ste AC begint in Rome op 2 oktober 2016. Een AC komt samen bij de dood of het terugtreden van het hoofd  van de Sociëteit – de Algemene Overste – om een opvolger te kiezen, of wanneer de Algemene Overste beslist dat er belangrijke dossiers zijn waarin actie dient te worden ondernomen maar waarover hij niet in zijn eentje kan beslissen.

De huidige Algemene Overste van de Sociëteit van Jezus, pater Adolfo Nicolás sj, een Spanjaard, kondigde in december 2014 aan dat hij verlangde terug te treden. Pater Nicolás werd verkozen in 2008 als opvolger van pater Peter-Hans Kolvenbach sj, een Nederlander.

Sommige AC’s duurden lange maanden. De 31ste AC van 1965-1966 kwam eerst verschillende maanden samen, onderbrak haar werkzaamheden ruim een jaar, en kwam dan opnieuw samen voor twee maanden. Als zij samenkomt is de algemene congregatie de hoogste gezagsinstantie in de Sociëteit van Jezus, die zelfs boven de Algemene Overste staat.

Oorlog

De eerste AC kwam samen in 1558, na de dood van de heilige Ignatius. Ze had twee jaar vertraging ingevolge de oorlog tussen koning Filip van Spanje en paus Paulus IV. Pater Diego Lainez sj werd er verkozen tot Algemene Overste.

Paus Franciscus, zelf jezuïet, nam deel aan twee algemene congregaties: de 32ste (1974-75) en de 33ste (1983).

Postulaten

Na de verkiezing van een nieuwe algemene overste zullen de afgevaardigden van de 36ste AC de postulaten – vragen of verzoeken – bespreken, opgesteld door de provinciale congregaties. Niet alle postulaten worden door een AC aanvaard. Gewoonlijk zijn er maar enkele honderden postulaten. Maar de 31ste AC (1965-1966) kreeg er ongeveer 2000 op haar bordje, een gevolg van de creativiteit die het Tweede Vaticaanse Concilie had losgemaakt in de Sociëteit van Jezus. De 32ste AC (1974-1975) besliste dat de “dienst aan het geloof en de bevordering van de rechtvaardigheid” het bijzondere en eerste kenmerk diende te zijn van alle jezuïetenwerken.

Paus Franciscus

Het logo voor de 36ste AC is geïnspireerd door de boodschap van paus Franciscus voor de jezuïeten bij de 200ste verjaardag van de heroprichting van de Sociëteit van Jezus. Op 27 september 2014, in de kerk van de Gesú in Rome, drukte de Paus de jezuïeten op het hart om in deze moeilijke tijden te onderscheiden; om ontvankelijk en gehoorzaam te zijn aan Gods wil; en om in de dienst van de Kerk en in antwoord op de oproep van Jezus tot zijn leerlingen uit te varen naar het diepe.

In het logo staat het IHS voor de boot van de Sociëteit van Jezus. De golven staan voor de zee waarheen de jezuïeten gezonden worden om er te roeien, in de richting van de grenzen. Het kruis staat voor het zeil waarin de Geest waait en dat de Sociëteit helpt bij het roeien. De vlam boven het kruis staat voor “een vuur dat andere vuren ontsteekt”, een link naar het tweede decreet van de 35ste AC over het herontdekken van het jezuïetencharisma.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel