Wie zijn de Amsterdamse jezuïeten?

ma 03 jul 2023 Jezuïeten /
1

Bert Daelemans sj en Gregory Brenninkmeijer sj, door Leo August De Bock.

Documentairemaker Leo August De Bock maakte voor kerknet.be twee audioreeksen over jezuïeten uit Nederland en Vlaanderen. Wat hebben ze te vertellen?

Documentairemaker Leo August De Bock maakte voor kerknet.be twee audioreeksen over jezuïeten uit Nederland en Vlaanderen. Wat hebben ze te vertellen?

Voor het eerste deel van zijn audiodocumentaire bezocht Leo August De Bock acht Vlaamse jezuïeten op rust, voornamelijk missionarissen die zijn teruggekeerd naar hun geboortegrond. De interviews laten de jezuïeten uitvoerig aan het woord.

Zo horen we André Cnockaert SJ over de zegen van Vaticanum II voor zijn leven en zijn dertig jaar durende strijd tegen Mobutu, als missionaris in Congo. En Guido Cornelissen SJ, een echte ‘collegepater’, die eigenlijk ook naar Congo gewild had, maar leraar en later directeur werd van het jezuïetencollege van Turnhout. We horen hem kritisch over het nutsdenken in het onderwijs en de daarmee gepaard gaande teloorgang van een goede algemene humane vorming. Hij roept op tot een reveil op basis van humanisme.

Deel 1 van de podcastreeks, bestaande uit acht afleveringen.

Meer informatie over deze serie is hier te vinden op de website van Kerknet.

Deel II De jezuïeten in Amsterdam

Voor het tweede deel van zijn serie, trok De Bock een week naar Amsterdam. Hij spraa]k daar met de bewoners van het Xaveriushuis aan het Singel, gelegen naast de Krijtbergkerk. Deze voormalige schuilkerk wordt al sinds haar oprichting door jezuïeten bediend.

De Bock sprak er onder andere met Jan Stuyt SJ over zijn voormalige werk voor vluchtelingen en zijn huidige functie als rector van de Krijtberg. En met Vlaming Bert Daelemans SJ, die toevallig in huis is voor een vorming van jonge mensen van Living Stones. Bert woont en werkt als professor theologie in Spanje. Nikolaas Sintobin SJ komt aan het woord over het internetpastoraat vanuit Amsterdam.

Nikolaas Sintobin SJ

In deze tweede aflevering maken we verder kennis met Nikolaas. Wat is zijn levensverhaal en waardoor is hij jezuïet geworden?

Ben Frie SJ

Ben Frie is geboren in in 1949 in Amsterdam Oud-West. In 1971 trad hij in bij de jezuïeten. Ben is redacteur van Ignis webmagazine, overste voor de zusters van het heilig Hart in Nijmegen, begeleider van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Van 20217 – 2022 was hij rector van de De Krijtberg. Sinds oktober 2022 is hij actief in het werkveld Geestelijke Oefeningen en in de persoonlijke spirituele begeleiding in Nederland en Vlaanderen.

Bastiaan van Rooijen SJ

Bastiaan vertelt in deze aflevering wat het betekent voor een jongeman om te kiezen voor een leven als religieus én een uitzondering te zijn. “De vraagt die blijft terugkomen: waarom religieus zijn?”

Bert Daelemans SJ

Als kind woont Bert in Kameroen, in de hoofdstad Yaunde. Daar rijpt zijn roeping. Hij is 16 wanneer hij studies voor burgerlijk ingenieur aanvat, 21 wanneer hij afstudeert. Zijn doctoraat behaalt hij in twee en een half jaar.

Hij kiest ervoor jezuïet te worden. Het geluk dat religieuzen, missionarissen dan vooral, uitstralen, dat wil hij ook. Wanneer hij 19 jaar jezuïet is, vertrekt hij naar Amerika voor een laatste vormingsjaar.

Jan Stuyt SJ

Jan is geboren in 1950. Na zijn rechtenstudie – hij was dan 25 – trad hij in bij de Jezuïetenorde. Hij was directeur van de ‘Jesuït Refugee Service’ en hielp mee om onderwijs mogelijk te maken in vluchtelingenkampen op de Filippijnen en in Vietnam. Later werkte hij in Brussel als lobbyist voor vluchtelingenwerk. Maar Jan was ook een tijdlang regionaal overste van de jezuïeten in de Lage Landen en is nu onder andere beheerder van de Krijtbergkerk in Amsterdam. En altijd waren het de kleine dingen die hem vertrouwen geven in de mens.

Nikolaas Sintobin SJ

Eén van de bewoners van de Krijtberg is Nikolaas, internetpastor. Na een korte loopbaan als advocaat, werd hij in 1989 jezuïet. Over het internet zegt hij: “Ik beschouw internet als een heerlijke trampoline om het christelijk geloof midden in de wereld aan te bieden en steeds meer te ontdekken”.

Gregory Brenninkmeijer SJ

In deze aflevering koken we met pater Gregory. De familie Brenninkmeijer – eigenaar van de kledingketen C&A – is één van de rijkste families van Nederland. Maar Gregory wil priester zijn voor mensen die lijden en in de problemen zitten. Het is de taak van religieuzen om te laten zien dat onze wereld niet door economen, accountants en boekhouders wordt geregeerd, maar door vergiffenis en liefde, vindt hij.

De Krijtberg

De eerste aflevering van deze serie gaat over de Krijtbergkerk, die in het centrum van Amsterdam ligt. De naam doet het niet vermoeden, maar de Krijtberg is een kerk. Ze ontstond als schuilkerk in een koopmanshuis, toen het katholicisme er verboden was. Al van bij de start werd deze schuilkerk, later uitgebreid met een neogotisch kerkgebouw, bediend door jezuïeten.

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel