Wijselijk onwetend, De paradox in het christelijk geloof

zo 07 dec 2014 Ignatiaanse familie / Wetenschap /
Wijselijk onwetend, De paradox in het christelijk geloof

Een boek van Christophe Brabant en Bert Daelemans sj (Red.)

Een boek van Christophe Brabant en Bert Daelemans sj (Red.)

Christophe Brabant en Bert Daelemans sj (Red.), Wijselijk onwetend. De paradox in het christelijk geloof, Averbode, ISBN  9789031739028, 2014, 176 p

 

Samen met de jezuïet-theoloog Bert Daelemans heb ik onder de titel Wijselijk onwetend. De paradox in het christelijk geloof een boekje op de markt gebracht. Onze fascinatie voor de paradox in het geloof heeft ons er toe gebracht om een aantal theologen daarover te laten reflecteren. 

Geloven vandaag is niet een-voudig meer. We leven in een postmoderne, technologische, kritische … wereld. De grote uitdaging bestaat erin om in die wereld de gelovige zin te zoeken. Dit kan niet langer op een naïeve, onkritische manier. Er is geen weg terug. Geloven vandaag gaat verder of voorbij de tweespalt: of geloof… of kritische rationaliteit. Het veronderstelt én een kritisch bewustzijn én een zekere naïviteit in de vorm van een geloofssprong. Een kritische naïviteit. Hoe hou je die paradox samen? 

Met een aantal auteurs zijn we er van overtuigd dat de paradox als theologisch denkmodel bij uitstek vruchtbaar is vandaag. Theologische waarheid wordt veelal geassocieerd met duidelijkheid, helderheid en onwrikbaarheid. De paradox daarentegen houdt een schijnbare tegenstelling in een dynamisch evenwicht overeind. De paradox geeft de indruk soms een loopje te nemen met het menselijke verstand en is precies daarom uiterst geschikt om gelovige waarheid te verwoorden. De kern van het christelijke mysterie weigert zich immers te laten vatten door het menselijke rationele denken. Elk van de auteurs belicht de paradox vanuit hun eigen vakgebied.

Christophe Brabant

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel