Wouter Blesgraaf sj gewijd tot diaken

wo 10 feb 2016 Jezuïeten / Kerk / Wereldwijd /
Wouter Blesgraaf sj gewijd tot diaken

Diakenwijding van zes jezuïeten in Londen

Diakenwijding van zes jezuïeten in Londen

Op zaterdag 6 februari 2016 zijn in de Sacred Heartkerk in Londen zes jezuïeten in opleiding gewijd tot transeunt diaken. Zij zijn allemaal bezig met hun studie aan Heythrop College. Eén van de pasgewijde diakens is Wouter Blesgraaf uit Nederland, die bezig is met zijn laatste jaar van de bachelorfase theologie. De anderen zijn: Naveen Xavier Buchupalli uit Andhra Pradesh in het zuiden van India; Robert Deinhammer uit Salzburg, Oostenrijk; Markus Dreher van de Duitse jezuëtenprovincie; Kundong Benedict Kim uit Zuid-Korea, en Anup Ranjan Minj uit Jharkhand, India.

In zijn preek ging de aartsbisschop van Southwark, Peter Smith, in op de evangelielezing uit Johannes 15, 12-17 over de naastenliefde. ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.’ Die naastenliefde, aldus de aartsbisschop, was zichtbaar in het leven van de heilige Paulus Miki sj en gezellen, martelaren van Japan, die op 6 februari in de Kerk worden herdacht. Zij hadden met aanvankelijk succes het evangelie verkondigd in Japan in de zestiende eeuw, maar werden daarna op gruwelijke wijze vervolgd en stierven dezelfde dood als Jezus Christus, aan het kruis. In de Jezuiëtenorde is de missie altijd van groot belang gebleven, zoals ook blijkt uit de levensloop van de zes wijdelingen.

In de viering kwam het internationale karakter van de Sociëteit van Jezus sterk naar voren. Dat bleek al aan het begin, toen de aanwezigen in zes talen werden welkom geheten en gevraagd werden mee te zingen en te bidden in de verder geheel Engelstalige liturgie. Na afloop werden alle aanwezigen gastvrij onthaald in de gymzaal van het naastgelegen Wimbledon college, een jezuïetenschool voor secundair onderwijs. Daarna werd het feest nog voortgezet voor de naaste familieleden en vrienden  in de diverse Londense communauteiten.

Ward Biemans SJ

Wouter staat helemaal rechts op de foto

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel