Jezuïeten in Lage Landen en hun werken

 

Lees verder
Jezuïeten in Lage Landen                   en hun werken

 

Nederland

Voor de activiteiten van de Nederlandse Jezuïeten en hun werken in Nederland:

Nederlandse Provincie der Jezuïeten, ’s-Gravenhage
IBAN:  NL02 INGB 0000 275 658
BIC: INGBNL2A

 

Voor de opleiding van Jezuïeten in Nederland en in het buitenland:

Arca Seminarii Steunfonds opleiding Jezuïeten,, ’s-Gravenhage
IBAN:  NL81 INGB 0000 498 500
BIC:    INGBNL2A

Contactpersoon:

Pater Eduard Kimman, sj
Amaliastraat 15, 2514 JC ’s-Gravenhage
+31 (0) 70 364 2922

E-mail: info@prov.jezuieten.org

Vlaanderen

Sint-Jan Berchmansseminarie vzw ondersteunt Jezuïeten en al hun werken in Vlaanderen.

Sint-Jan Berchmansseminarie vzw
Koninginnelaan 141
1030 Brussel

Bankrekening: 435-2054711-40
Ondernemingsnummer: 408 516 290

IBAN: BE02 4352 0547 1140
BIC: KREDBEBB

Indien U een legaat opneemt in uw testament, vermeldt U samen met naam van de vzw ook het ondernemingsnummer.

Sint-Jan Berchmansseminarie vzw is actief in sectoren die niet in aanmerking komen voor een erkenning voor het afleveren van fiscale attesten.

 

Contactpersoon:

Pater Walter Devos, sj
Econoom van de Vlaamse jezuïeten
Koninginnelaan 141
1030 Brussel

Tel:             +32 (0) 2 205 01 55
E-mail: walter.devos@jesuits.net