Jezuïetencolleges

 

Lees verder
Jezuïetencolleges 3

 

Jezuïetenonderwijs kent een lange en rijke traditie.

Ook al lag het niet in de oorspronkelijke bedoeling van Ignatius van Loyola om  scholen op te richten, toch duurde het niet lang na de stichting van de Orde vooraleer de jezuïeten op vraag van ouders scholen openden. De eerste school werd gesticht in 1548 in Messina (Sicilië) en de Lage Landen volgde al snel met o.a.  in 1604 de stichting van het Sint-Jan-Berchmanscollege te Brussel. In 1599 werden de organisatie, de werking, het studieprogramma en de didactiek van de colleges vastgelegd in de ‘Ratio Studiorum’ of Studieregeling. Het ignatiaanse opvoedingsproject vindt zijn wortels in de ‘Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola in het dagelijkse leven’.

Jezuïetenonderwijs kent dus een lange en rijke traditie die de dialoog  met de lokale context en tijdsgeest niet uit de weg gaat. Die traditie wordt in de colleges van vandaag o.a. vertaald  in het streven naar hoogstaande kwaliteit van onderwijs in de context van de enorme kennis- en informatiestroom, het naar voren schuiven van de sociale dimensie in het curriculum, de centrale plaats die gegeven wordt aan reflectie en de ruimte die gecreëerd wordt om een dialoog rond zingeving en geloof tot stand te brengen. Daarenboven is het onderwijs de sector bij uitstek waar de samenwerking tussen jezuïeten en leken concrete gestalte krijgt.

Vlaanderen

Om de band tussen de Vlaamse Jezuïetenprovincie en de 7 Vlaamse jezuïetencolleges te garanderen en te structureren werd de v.z.w. Cebeco (Centraal Beleid van de Colleges) opgericht. De voorzitter van deze v.z.w. is de afgevaardigde van de Provinciaal-Overste voor onderwijs en het bestuur wordt gevormd door jezuïeten en niet-jezuïeten. De doelstelling van Cebeco is het Ignatiaanse opvoedingsproject in de jezuïetencolleges te bevorderen. Cebeco organiseert daarvoor vorming voor bestuurders en personeelsleden, een eigen pedagogische begeleidingsdienst en uitwisselingen tussen de colleges. Het vertegenwoordigt tevens de jezuïetencolleges in de bisdommen, in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in het Europees netwerk van jezuïetencolleges (JECSE).

Adressen

 • AALST, Sint-Jozefscollege, Pontstraat 7 – 9300 Aalst,

tel.: 053.79.04.41, <arie.derijck@sjcaalst.be> website: www.sjcaalst.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Internaat

 • ANTWERPEN,Onze-Lieve-Vrouwcollege, Frankrijklei 91 – 2000 Antwerpen,

tel.: 03.232.88.28, <olvc@pandora.be> website: olv.telenet.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Kleuterschool

 • BORGERHOUT, Xaveriuscollege, Collegelaan 36 – 2140 Borgerhout,

tel.: 02.235.88.32, <info@xaveriuscollege.be> website: www.xaco.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School

 • BRUSSEL, Sint-Jan Berchmanscollege, Ursulinenstraat 4 – 1000 Brussel

tel.: 02.512.03.70, <Eddy Van de Velde> website: www.sint-jan-brussel.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Kleuterschool

 • BRUSSEL, Jan van Ruusbroeccollege, Forumlaan 4 – 1020 Brussel (Laken)

tel.: 02.268.10.36, <info@ruusbroec.be> website: www.ruusbroec.be

Algemeen Secundair Onderwijs

 • GENT, Sint-Barbaracollege, Savaanstraat 33 – 9000 Gent

tel.: 09.235.72.50, <info@sint-barbara.be> website: www.sint-barbara.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Kleuterschool – Internaat

 • TURNHOUT, Sint-Jozefscollege, Koningin Astridlaan 33 – 2300 Turnhout

tel.: 014.41.30.21, <alg.directeur@sjt.be> website: www.sjt.be

Algemeen Secundair Onderwijs – Lagere School – Kleuterschool – Internaat


Nederland

In de 80ger en 90ger jaren van de vorige eeuw is het bestuur van alle 6 voormalige Nederlandse jezuïetencolleges overgedragen aan locale besturen. In de daarop volgende jaren zijn deze colleges door fusies met andere scholen van hun Ignatiaanse wortels losgeraakt, met uitzondering van het Stanislascollege te Delft, Pijnacker en Rijswijk, dat verbonden blijft met het netwerk van jezuïetenscholen in Europa dat werkt met de Ignatiaanse pedagogiek. Aan het Stanislascollege werken twee jezuïeten.

Op het gebied van personeels- en loonadministratie en juridische zaken valt het Stanislascollege onder de Stichting voor Confessioneel Onderwijs Lucas, Postbus 702, 2270 Voorburg. Voor het directe beleid heeft het Stanislascollege een eigen Curatorium.

Het Stanislascollege kent zeven locaties met elk een eigen locatiedirecteur, zoals hieronder aangegeven. Deze locaties bieden aan samen ca 5500 leerlingen alle mogelijke typen van middelbaar onderwijs.

Algemeen directeur is drs. A.P.M. Loogman, adres zie SCW (hieronder), E: f.loogman@stanislascollege.nl

De gemeenschappelijke website voor de zeven locaties is: www.stanislascollege.nl

Adressen

 

 • SCW

Gymnasium, atheneum, havo; dir. Drs. A.C. de Graaff,

Westplantsoen 73, 2613 GK Delft, tel. 015-7506050, E: scw@stanislascollege.nl

 • SCK

Vmbo en mavo (onderbouw); dir. drs. H.P.J.L. Dekkers

Krakeelpolderweg 1, 2613 NV Delft, tel. 015-7506020, E: sck@stanislascollege.nl

 • SCR

Mavo en havo (onderbouw); dir. P.J.M. van Adrichem

Reinier de Graafpad 1, 2625 DT Delft, tel. 015-7506040, E: scr@stanislascollege.nl

 • SCP

Gymnasium, atheneum, havo, mavo; dir. drs. S. Zuiderwijk

Sportlaan 3a, 2641 AZ Pijnacker, tel. 015-7506030, E: scp@stanislascollege.nl

 • SCH

Vwo, havo, mavo; dir. Mw. D.H. Uemura-Wetzels

H. Roland Holstlaan 2, 2283 HB Rijswijk, tel. 070-3948833, E: sch@stanislascollege.nl

 • SCE

Vmbo; dir. A.I.M. van den Broek

Burg. Elsenlaan 154, 2283 AE Rijswijk, tel. 070-3197010, E: sce@stanislascollege.nl

 • SCV

Praktijkonderwijs; dir. J.van Beek

Gen. Vetterstraat 40, 2283 LK Rijswijk, tel. 070-3940565, E: scv@stanislascollege.nl