Ontwikkelingssamenwerking

 

Lees verder
Ontwikkelingssamenwerking

 

Vanuit Nederland: de Sint Claverbond

De Sint Claverbond in Nijmegen steunt al meer dan zestig jaar het werk van de jezuïeten in Indonesië, Afrika en het Midden Oosten:

  • lagere scholen, middelbare scholen en Hoger Onderwijs in Indonesië
  • opleiding van onderwijzers en priesters in Indonesië
  • de opleiding van jonge jezuïeten in Syrië, Libanon en Egypte
  • het centrum voor kinderen met een beperking Al Ard in Homs, blijvend verbonden met de herinnering aan Pater Frans van der Lugt
  • de Jesuit Refugee Service in Syrië, Jordanië, Turkije en Afghanistan
  • de Jesuit Refugee Service in Afrika

Heyendaalseweg 290
6525 SM Nijmegen
Nederland

Bankrekening:

Sint Claverbond
ING: IBAN NL85INGB0000828228
BIC: INGBNL2A
ANBI-nummer: RSIN 8242 50059

De Sint Claverbond is een ANBI-stichting, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Contactpersoon

Pater Jan Stuyt sj
e-mail: jan.stuyt@gmail.com

Vanuit België: HUBEJE vzw (Hulp van de Belgische Jezuïeten aan Ontwikkelingslanden)

Ondersteunt goed omschreven sociaal – economische ontwikkelingsprojecten in Ontwikkelingslanden, vooral in Congo (Democratische Republiek) en in India.

HUBEJE vzw
Koninginnelaan 141
1030 Brussel

Bankrekening:

IBAN: BE43 4352 0990 0101
BIC: KREDBEBB

Elke gift aan HUBEJE vanaf 40 euro geeft steeds recht op een fiscaal attest dat eenmaal per jaar wordt opgemaakt ná sluiting van het boekjaar op 31 december.

Opdat Hubeje vzw fiscale attesten zou mogen afleveren, moet zij aan de Federale Overheidsdienst Financiën bepaalde gegevens over de gift en de weldoeners overmaken.
Het betreft hier onder meer het Rijksregisternummer van haar weldoeners.
Daartoe wordt u gevraagd via de hier opgenomen link het voorziene Google-formulier in te vullen.

Klik hier om naar het Nederlandstalige formulier te gaan.

Klik hier om naar het Franstalige formulier te gaan.

Ondernemingsnummer: BE 0413 320 661

Indien U een legaat opneemt in uw testament, vermeldt U samen met de naam van de vzw ook het ondernemingsnummer.

Contactpersoon

Pater Ludwig Van Heucke sj
Missieprocuur
Koninginnelaan 141
1030 Brussel

Tel: +32 (0) 2 205 01 59
Email: ludwig.vanheucke@jesuits.net

 

HUBEJE, voluit: Hulp van de Belgische Jezuïeten aan Ontwikkelingslanden,

Is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht door de Vlaamse Jezuïeten.        

Projecten van jezuïeten, gesteund via HUBEJE, beslaan diverse sectoren: vooreerst onderwijs, maar ook basisgezondheidszorg, Aids-bestrijding, landbouw en voedselzekerheid. Daarnaast houden die in toenemende mate rekening met het leefmilieu – de ‘integriteit van de schepping’, en gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Jezuïeten, werkzaam in de Derde Wereld, houden eraan om overal nadruk te leggen op de eerbied voor de menselijke waardigheid en rechtvaardigheid. Conflict preventie en maatschappijopbouw is een prioriteit in Afrika, terwijl de verdediging van uitgestotenen meer in Azië (India) aan bod komt.

HUBEJE is door de Belgische overheid erkend om giften te ontvangen bestemd voor welomschreven ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld; Zoals andere hulporganisaties waaronder Broederlijk Delen, het Rode Kruis of Artsen Zonder Grenzen, is ook HUBEJE al een kwarteeuw lang bevoegd om fiscale attesten af te leveren aan weldoeners. Om een fiscaal attest te bekomen moet de totale gift jaarlijks minstens 40 Euro bedragen. Fiscale attesten worden éénmaal per jaar opgemaakt ná het sluiten van het boekjaar op 31 december. 

HUBEJE besteedt het geld aan ontwikkelingsprojecten die voldoen aan officiële normen en dus kaderen in het Belgisch beleid inzake internationale samenwerking. Volgens die criteria gaat hulp uitsluitend naar landen die internationaal erkend zijn als ‘ontwikkelingsland‘, en steunt men projecten die als hoofddoel de economische en sociale ontwikkeling hebben.

Wie projecten wil steunen met een meer religieus of pastoraal oogmerk (bv. priesteropleiding en kerkopbouw) in Ontwikkelingslanden stort liefst op de rekening van de Missieprocuur, die echter niet gemachtigd is om fiscale attesten af te leveren.