Overgave aan de goddelijke Voorzienigheid

Jos Alaerts sj publiceert de vertaling van een Frans spiritueel meesterwerk uit de achttiende eeuw. L’abandon à la Providence divine (Overgave aan de goddelijke Voorzienigheid) wordt toegeschreven aan de Franse jezuïet Jean-Pierre de Caussade, overleden in 1751. Het boek had een grote invloed in de Franse religieuze wereld, maar blijkens recent onderzoek kan Caussade niet de auteur zijn geweest. Dat was veeleer een vrouwelijke religieuze.

Lees verder
Overgave aan de goddelijke Voorzienigheid

Jos Alaerts sj publiceert de vertaling van een Frans spiritueel meesterwerk uit de achttiende eeuw. L’abandon à la Providence divine (Overgave aan de goddelijke Voorzienigheid) wordt toegeschreven aan de Franse jezuïet Jean-Pierre de Caussade, overleden in 1751. Het boek had een grote invloed in de Franse religieuze wereld, maar blijkens recent onderzoek kan Caussade niet de auteur zijn geweest. Dat was veeleer een vrouwelijke religieuze.

Het werk is ook in het Nederlands al bekend onder de titel "Het sacrament van het moment zelf" en sommigen lezen er een christelijke vorm van boeddhisme in. Maar het is op en top katholiek. De auteur legt sterk de nadruk op het actuele van het Woord van God.

De gewijde geschiedenis gaat voort in de ziel die zich overgeeft aan God. Het leven van Christus speelt zich voorts af in onze harten. Daar wordt ook aan het Evangelie verder geschreven. Het werk is dus mystiek. Het maakt immers een onderscheid tussen zij die in God leven en zij bij wie God leeft in de ziel. Tot die laatsten richt de auteur zich. Zij leven voorbij alle vormen van geestelijke oefeningen, gebed en disciplines om het geloofsleven te voeden.

Centraal staat toch het ‘moment zelf’. „God openbaart zich aan de kleinen in de kleinste dingen en de groten die zich slechts hechten aan de buitenkant ontdekken Hem zelfs niet in grote dingen.” Jozef en Maria zijn daarvan voorbeelden. Volgens Jos Alaerts heeft het boek, alhoewel de auteur zich richt tot gevorderde ‘bidders’, een betekenis voor iedere gelovige.

„Wellicht omdat het spreekt over Gods aanwezigheid op een manier die overeenstemt met het moderne aanvoelen in een ontkerstende samenleving. God die niet langer vanzelfsprekend is, steeds meer wijkt uit de geschiedenis, die niet langer doorgegeven kan worden en onbereikbaar is geworden voor verstand en gevoel.

De God van het geloof nodigt uit zich aan Hem over te geven in het gebeuren van alledag, in de engagementen die men op zich neemt, vanuit het vertrouwen (het geloof) dat Hij in alle dingen aanwezig is.”

Dit is ongetwijfeld een meesterwerk uit de katholieke traditie dat eindelijk in het Nederlands te ontdekken is.

  • Jean-Pierre de Caussade, Overgave aan de goddelijke voorzienigheid, vertaling door Jos Alaerts sj, Altiora, Averbode, 2012, 158 blz., ISBN 978 90 3173 579 2.
  • Prijs: 24,5 €
  • Klik hier om dit boek online te bestellen