Matteo Ricci sj

1552 – 1610
Missionaris in China en geleerde

Matteo Ricci sj

400 jaar geleden stierf Matteo Ricci sj in Peking  

400 jaar geleden stierf Matteo Ricci sj in Peking

 

Paus Benedictus XVI heeft een boodschap gestuurd naar Mgr. Claudio Giuliodori, bisschop van Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia (Italië) ter gelegenheid van de verscheidene initiatieven voor de herdenking van de vierhonderdste verjaardag van de dood van Matteo Ricci SJ (Peking, 11 mei 1610), afkomstig uit dit bisdom.

Matteo Ricci werd geboren in Macareta op 6 oktober 1552, in de Marches-streek vlakbij Loreto. De paus schrijft dat, na 28 jaar in Peking doorgebracht te hebben, “Matteo Ricci begenadigd was met een diep geloof en een cultureel en wetenschappelijk genie. Hij heeft lange jaren doorgebracht om een vruchtbare dialoog aan te knopen tussen West en Oost, om tegelijk het Evangelie op een diepgaande manier te laten wortelen in de cultuur van het grote Chinese volk”.

Benedictus XVI groet in hem “een dienaar van de Kerk” en “een onverschrokken en intelligente boodschapper van het Evangelie van Christus.”

Als we zijn intens wetenschappelijk en spiritueel werk overlopen, komen we onder de indruk van zijn vermogen om op een vernieuwende, bijzondere en respectvolle manier de Chinese culturele en spirituele tradities te benaderen.

Die houding heeft zijn missie gekenmerkt in haar zoektocht naar een mogelijke harmonie tussen de nobele en eeuwenoude Chinese beschaving en de christelijke vernieuwing, gist voor bevrijding et een authentieke vernieuwing van elke maatschappij, want het Evangelie is een universele boodschap gericht tot de hele mensheid, in welke de culturele en religieuze context ze zich ook bevinden. Zijn apostolaat was ook origineel en zelfs profetisch te noemen omwille van de diepe sympathie die hij koesterde voor de Chinezen, voor hun geschiedenis, voor hun cultuur en hun religieuze tradities.

Zijn “Traktaat over de vriendschap” (De amicitia Jiaoyoulum) “verwierf een groot succes vanaf zijn eerste editie in Nankin in 1595.” De paus beschouwt het als “een model van dialoog et respect voor het geloof van anderen.”

De paus benadrukt nog dat Ricci “een nagenoeg wetenschappelijke methodologie en pastorale strategie in de praktijk heeft gebracht, enerzijds gebaseerd op het respect voor de heilzame plaatselijke tradities, die de Chinese neofieten niet moesten opgeven om het christelijke geloof aan te nemen, en anderzijds op het bewustzijn dat de Openbaring die tradities kon aanvullen en verrijken… Hij heeft dit vooruitziend inculturatiewerk van het christendom in China ondernomen in een voortdurende zoektocht naar verstandhouding met de geleerden van dit land.”

In 2007, ter gelegenheid van een colloquium in Macareta, had Benedictus XVI al benadrukt dat P. Ricci een “voorbode” was geweest van de vriendschapsband tussen China en het christendom.

Bekijk alle portretten

Deel