Pierre Favre sj (1506-1546)

 

Lees verder

 

Toen kwam in mij het verlangen op
dat het mij zou gegeven worden
eindelijk dienaar en helper te zijn
van de troostende Christus,
helper van Christus die ter hulp komt
geneest, vrij maakt, sterkte geeft en kracht.
Opdat ik op mijn beurt, en met zijn hulp
aan velen hulp zou mogen bieden,
troost en sterkte.
Dat ik voor velen licht zou mogen zijn;
niet alleen op geestelijk vlak,
maar ook in materiële aangelegenheden,
met alles wat de caritas kan doen;
voor lichaam en ziel
van eender wie onder mijn broeders…

Er schuilt gevaar
in het armzalig doen van grote dingen
als degene die gedreven wordt
door de eer van God
geen aandacht besteedt
aan de genade van de H.Geest
bij de kleinste zaken van God.

Naarmate je meer verenigd bent
met de H.Geest,
is de zegening overvloediger
die neerdaalt over nederige werken.

Van Hem komen ze vandaan.
en met Hem komen ze overeen.