Bidden Thuis – Geloven in huiselijke kring.

Bidden Thuis – Geloven in huiselijke kring.

Uitgeverij Adveniat publiceert voor de derde keer binnen een jaar een boekje met gebeden. Jezuïet Jan Stuyt schreef de helft van de teksten.

Uitgeverij Adveniat publiceert voor de derde keer binnen een jaar een boekje met gebeden. Jezuïet Jan Stuyt schreef de helft van de teksten.

Het zijn korte gebeden om thuis te bidden, alleen of met huisgenoten en gasten. In de tweede helft van het boekje – geschreven door anderen – is veel aandacht voor Titus Brandsma en voor de franciscaanse spiritualiteit.

Jan Stuyt mikt bij zijn gebeden op mensen die hardop willen bidden, vooral aan het begin van de maaltijd, en daarvoor woorden zoeken, vooral om te kunnen bidden met kinderen en kleinkinderen. 

Hier zijn twee voorbeelden.

    Aan het eind van de dag

Goede God,
Wij danken u voor deze dag,
voor het licht en het voedsel
en voor wat vreugde geeft of troost.
Laat de nacht ons rust geven
en inzicht waar het leven moeilijk is.

Bewaar ons deze nacht
en bescherm hen die waken en werken.
Mogen Uw zegen komen over ons
en over de mensen die ons dierbaar zijn.
Amen.
 

    Op de vijfde dag van een noveen van negen dagen

Goede en liefhebbende God,
Toen Jezus uit het stille Nazareth vertrok
en aan zijn zending in de wereld begon,
hebt U Hem bevestigd in die zending
en Hem Uw Geest gegeven.

Wij vragen dat U hetzelfde doet met ons:
dat uw Geest ons behoedt en bemoedigt in onze zending,
zodat uw rijk kan komen op aarde.
Amen.

Het boekje is hier te bestellen bij de uitgever.

Het vorige gebedenboek waaraan Jan Stuyt sj meewerkte is: Van Maria Lichtmis tot Pinksteren.

Bekijk alle uitgaven

Deel