De vreemdeling – eenheid in verschil

Voor het eerst een boek van Michel de Certeau sj in Nederlandse vertaling.

De vreemdeling – eenheid in verschil

Voor het eerst een boek van Michel de Certeau sj in Nederlandse vertaling.

Voor het eerst een boek van Michel de Certeau sj in Nederlandse vertaling.

Michel de Certeau schrijft over het essentiële van de christelijke ervaring: de ontmoeting met de ander, met alle anderen, die eenieder tegenkomt tijdens zijn weg naar God, de geheel Andere. De Schrift, het gebed van de gelovigen, de kracht van de traditie, maar ook de onzekerheden in de samenleving wanneer haar gemeenschappelijke taal aan erosie onderhevig is, de botsing van culturen : dit alles kan ieders leven voeden, inspireren, veranderen, in beweging zetten — zolang je de reis naar de Ander aandurft, zoals Abraham ooit deed, toen hem en zijn nageslacht een ander land werd beloofd.

Michel de Certeau sj (1925–1986) was een Franse jezuïet, historicus, filosoof en psychoana­lyticus. Hij heeft een groot oeuvre op  zijn naam staan. Hij is een geliefd auteur van paus Franciscus, die vaak uit zijn werk ­citeert.

Bestel het boek hier.

Bekijk alle uitgaven

Deel