Ignatius

Ignatius

In dit boek gaat jezuïet Mark Rotsaert aan de hand van Ignatius' belangrijkste geschriften dieper in op de verschillende aspecten van Ignatius’ denken, mediteren en bidden.

In dit boek gaat jezuïet Mark Rotsaert aan de hand van Ignatius’ belangrijkste geschriften dieper in op de verschillende aspecten van Ignatius’ denken, mediteren en bidden.

Ignatius van Loyola is de stichter van de Sociëteit van Jezus, beter bekend als de jezuïeten. Zwaar gewond bij de verdediging van de stad Pamplona wordt hij naar het ouderlijk huis in Loyola gebracht. Er begint een lange herstelperiode, hij leest een Leven van Jezus en de trotse edelman bekeert zich tot een religieuze.

Aan de hand van Ignatius’ belangrijkste geschriften brengt Mark Rotsaert de lezer op het spoor van de verschillende aspecten van Ignatius’ denken, mediteren en bidden. De belangrijkste bron zijn de ‘Geestelijke Oefeningen’, maar ook ‘Het verhaal van de pelgrim’ brengt verhalenderwijs opmerkelijke elementen aan. Het ‘Geestelijk Dagboek’ is een uitermate persoonlijke uitdrukking van wat de mysticus Ignatius in zijn relatie met God doorleefd heeft. Met de ‘Constituties’ komt er een verbreding: hoe kan Ignatius’ spiritualiteit de inspiratie worden van de concrete gemeenschap die hij samen met zijn gezellen heeft gesticht, de Sociëteit van Jezus? Hoe kan die bewogenheid het leven en werken van de jezuïeten inspireren en structureren? Ook teksten uit de stichtingsdocumenten en uit de brieven werpen een licht op Ignatius’ spiritualiteit.

Het boek is hier voor 23 euro te bestellen bij de uitgeverij.
Bekijk alle uitgaven

Deel