Ontmoeting – religie als relatie in christelijk perspectief

Ontmoeting – religie als relatie in christelijk perspectief

Essay van jezuïet Rob Faesen over minnemystiek en de mens die fundamenteel relationeel is.

Essay van jezuïet Rob Faesen over minnemystiek en de mens die fundamenteel relationeel is.

In de optiek van Jan van Ruusbroec (1293–1381) komt de werkelijkheid tot vervulling bij een echte ontmoeting van de mens als mens met God als God. Zulk een relatie en ontmoeting impliceren enerzijds de blijvende alteriteit van God en mens, maar anderzijds hun beider capaciteit om een ander te ontmoeten, zonder met die ander samen te vallen.

Zo verschijnt de religieuze dimensie in het menselijk bestaan als een relatie — en de mooiste gestalte daarvan is wat Ruusbroec minne noemt: een relatie die in wezen liefde is, en die de totale mens betreft, in al diens dimensies, tot in het «zijn». Meer nog, in dit christelijke perspectief verschijnt de mens zelf als fundamenteel relationeel. Immers, de oorsprong van het “zijn” van de mens is God, die in zichzelf relatie is, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Die relatie, en de ontmoeting die er het brandpunt van is, vormen het hoofdthema van de christelijke mystieke literatuur en van talloze artistieke expressies.

Rob Faesen sj. Ontmoeting. Sjibbolet, Amsterdam, 2020. 80 blz. €17,99

Bekijk alle uitgaven

Deel