“Waarom christenen niet mogen zwijgen”

Een nieuw boek van Gaël Giraud sj, economist

"Waarom christenen niet mogen zwijgen"

Illusion Financière. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire - Gaël Giraud sj  

Illusion Financière. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire – Gaël Giraud sj

 

€ 16 – 168 pagina’s – ISBN: 978-2-7082-4204-3
Les éditions de l’atelier, Parijs, 2012

Gaël Giraud, Frans jezuïet en econoom die al een aantal belangrijke publicaties op zijn naam heeft staan (genomineerd als beste jonge econoom 2009), analyseert in dit boek de uitdagingen en economische vooruitzichten waar Frankrijk en Europa de confrontatie mee aan moeten gaan voor de ontwikkeling van een levensvatbaar plan om uit de huidige crisis te komen en de noodzakelijke ecologische omschakeling mee te financieren.

Verbergt de economische impasse waarin de financiële crisis de ontredderde landen heeft gestort – gevoed door een ware fascinatie voor de financiële markten – misschien een originele oplossing van de crisis? Dat meent Gaël Giraud sj die stelt dat de enig haalbare politiek om uit de crisis te komen bestaat in het financieren van de ecologische omschakeling door het op grote schaal meer geld in omloop brengen door de ECB.

Dit originele voorstel wordt onderbouwd door een grondige kritiek op de “financiële illusie” die inhoudt dat alleen de financiële markten in staat zijn om duurzame welvaart te brengen; het zijn echter de beperkingen door energieschaarste en klimaatveranderingen die hierbij de bepalende factoren zijn. Alle economische projecten die deze randvoorwaarden negeren, botsen er vroeger of later op en onze goede politieke wil kan hieraan niets veranderen.

Door zijn voorstel om de ecologische omschakeling te financieren door extra geld te drukken en niet door de krachten van de financiële markt, wil de auteur zowel deze uitdaging aangaan als een alternatief bieden voor het liberalisme op de financiële markten, waaraan onze economie op verstikkende wijze gehecht is. Hij is er zich van bewust dat een belangrijk obstakel voor deze transformatie ligt in de noodzakelijke veranderingen in monetaire overeenkomsten; daarom biedt hij argumenten die gericht zijn op het wegnemen van het vooroordeel dat meer geld in omloop brengen automatisch leidt tot hyperinflatie die weer politieke instabiliteit tot gevolg kan hebben.

Niet alleen mogen christenen niet aan de kant blijven staan wanneer de samenleving een zo grote verwarring doormaakt als nu het geval is, maar ook zijn ze geroepen een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen de “financiële illusie” – een gouden kalf van de huidige tijd. Zij zijn hiertoe geroepen uit respect voor de schepping; uit liefde voor de ander, inclusief de toekomstige generaties; uit naam van de meest kwetsbaren. Onder deze laatsten vallen de eerste slachtoffers van de onvermijdelijke aanpassingen van hoe wij met energie en klimaat omgaan, als we niet met intelligentie en zorg voor gerechtigheid te werk gaan bij deze heroriëntatie.

Bekijk alle uitgaven

Deel