Taakomschrijving Producer audiomeditaties & ICT-medewerker

 

Lees verder

 

Bidden Onderweg (BO) is het Nederlandstalig zusterproject van Pray As You Go (PAYG) van de Britse jezuïeten.  Het is een gebedswebsite met podcasts om te bidden waar en wanneer het uitkomt, in het bijzonder onderweg. Het project is inspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Meer info is te vinden in de Visietekst.

Algemeen

·      Een dagelijkse Nederlandstalige audiomeditatie voor website (podcast en app) produceren, geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Deze productie vindt plaats binnen het kader van het internetinitiatieven van de jezuïeten van de Lage Landen (IH, Amsterdam). Voor een precieze omschrijving van BO, zie de visietekst).

·      Technische en inhoudelijke ondersteuning verlenen aan de internetinitiatieven van de jezuïeten in de Lage Landen.

·      Onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd voor internetdepartement van het IH.

·      Salaris: € 47.250 bruto op jaarbasis

·      36 uren per week, zelf te bepalen tussen 9u en 19u, van maandag tot vrijdag

·      Beginnen met een contract van 3 maanden. Daarna een jaarcontract

·      Plaats:  Beulingstraat 11 , 1017BA Amsterdam

·      Indiensttreding: 1 januari 2015

·      Kandidatuur met motivatiebrief en CV sturen naar Nikolaas Sintobin sj (nikolaas.sintobin@jesuits.net) vóór 15 oktober 2014

______________________________________________________________________________

Taken

A. Het dagelijks onderhouden, uitwerken en ontwikkelen van de Bidden Onderweg website  en het podcastaanbod, met inbegrip van het produceren van al de content die nodig is voor de site (opnames, editing en mixage):  75% van de tijd

1.     Het maken, volgens een vaste structuur, van  een dagelijkse audiomeditatie samen van 10 minuten. Daarin staat een bijbelpassage centraal en worden enkele vragen gesteld die helpen bij het mediteren. Het geheel wordt omlijst door muziek. De inhoudelijke input wordt verzorgd door de jezuïeten.

2.     Het regelen van alles wat het copyright aangaat voor BO.

3.     Het samenwerken met de equipe van contentleveranciers en het ontwikkelen van goede werkverhoudingen met (nieuwe) medewerkers: schrijvers, insprekers en  muziekuitgevers.

4.     Het onderhouden van goede relaties met al de medewerkers, zowel lokaal als internationaal, in het bijzonder met de ruimere ignatiaanse/jezuïetenfamilie, landelijk en internationaal, en met de BO-adviesgroep.

5.     Het antwoorden op de BO-correspondentie, met inbegrip van mails ivm feedback, donaties, en het gericht doorverwijzen van vragen om geestelijk advies.

6.     Het ontwikkelen van een profiel van BO in de sociale media, in het bijzonder via Facebook en Twitter en andere online en offline media van kerken en andere organisaties.

 

B. Het bieden van technische en inhoudelijke ondersteuning en medewerking voor het departement internetapostolaat van het IH: 25% van de werktijd

1.     Meewerken met de verantwoordelijke voor het departement internetinitiatieven bij het produceren, editen en uploaden van content voor diverse websites zoals “Gewijde Ruimte”, “Ignatiushuis”, “Jezuïeten”, “Verderkijken” …

2.     Meewerken met de verantwoordelijke voor het departement internetinitiatieven aan het verder ontwikkelen en onderhouden van een aanwezigheid voor deze websites in de sociale media

3.     Meewerken met de verantwoordelijke voor het departement internetinitiatieven aan  het onderhouden van de contacten met de gebruikers van onze websites en bij het geven van feedback op onze content.

4.     De verantwoordelijkheid voor bovenstaande op zich nemen als de verantwoordelijke voor het departement internetapostolaat afwezig is.

 

Algemeen

1.     Het opnemen van diverse taken van officemanagement mbt BO en andere initiatieven van het departement internetinitiatieven van het IH zoals de contacten met de achterban, bijhouden van kleine uitgaven …

2.     Uitvoering van promotieactiviteiten voor BO en andere initiatieven van het IH via advertenties en andere media.

3.     Werken aan goede contacten met andere media- en communicatiespecialisten, zowel binnen als buiten de Sociëteit van Jezus, als lokaal en internationaal.

4.     Andere taken die binnen de bevoegdheid liggen en die redelijkerwijze kunnen opgedragen worden.

 

Profielomschrijving

We zoeken een dynamisch gediplomeerde persoon met ervaring in het produceren van audio- en geschreven content voor een online omgeving, met kennis van en enthousiasme voor christelijke spiritualiteit, over de grenzen van de verschillende kerken heen.

Noodzakelijke bekwaamheden

·      Diploma: hbo of universitaire opleiding

·      Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)

·      Vloeiende kennis (mondeling en schriftelijk) van het Engels

·      Kennis van en interesse voor de Bijbel

·      Muzikale gevoeligheid

·      Sympathie voor de ignatiaanse spiritualiteit en bereidheid zich daarin te verdiepen

·      Kennis van en interesse voor het wereldwijde christelijke muziekrepertoire

·      Ervaring met het maken van digitale opnames en editing

·      Ervaring met copy editing (teksten van de meditaties)

·      Ervaring met management en timing van productie

·      Vermogen om om te gaan met een heel afwisselend takenpakket

·      Vermogen om netwerken van contactpersonen en medewerkers te ontwikkelen en te onderhouden

·      Vertrouwdheid met het volledige pakket van Microsoft Office suite

·      Vertrouwdheid met het pakket van Adobe Creative

 

Wenselijke vaardigheden en eigenschappen

·      Ervaring met het onderhouden van contacten met muziekuitgevers

·      Ervaring in samenwerking met amateur uitvoerders (amateur performers)

·      Een diploma in theologie of in muziek, of een master of arts

·      Kennis van/ervaring met ignatiaanse spiritualiteit en de traditie van de jezuïeten

·      Ervaring met website content management en/of design

·      Kennis van en ervaring met het ontwikkelen van en het onderhouden van een aanwezigheid in de sociale media