Varia

Gebed van een ouder wordende jezuïet

Lees verder

Gebed van een ouder wordende jezuïet

Gebed van een ouder wordende jezuïet

Liefste God, leer mij hoe ik op een mooie manier oud kan worden.
Help mij om te snappen dat mijn gemeenschap mij geen onrecht aandoet
wanneer zij mij geleidelijk aan mijn verantwoordelijkheden ontneemt;
wanneer zij niet langer meer lijkt te vragen naar mijn mening.

Bevrijd mij van mijn trots over al de “wijsheid” die ik heb vergaard.
Bevrijd me van de illusie dat ik onmisbaar ben.

Help mij om geleidelijk aan de aardse dingen los te laten,
om de betekenis te vatten van uw wet van de tijd.

Leer me om, in deze wissel van werk en werkers,
een krachtige uitdrukking te onderscheiden
van de voortdurende vernieuwing van het leven,
gedreven door uw Voorzienigheid.

En, alstublieft, Heer, laat mij nog steeds nuttig zijn:
laat mijn optimisme mijn bijdrage zijn aan de wereld,
laat mij mijn gebed voegen bij de vreugdevolle gedrevenheid en moed
van diegenen die nu het roer overnemen.

Laat me nu zo leven dat ik nederig en rustig
naar de veranderende wereld kan kijken,
zonder tranen te plengen om het verleden;
laat me van mijn menselijk lijden
een geschenk maken waar al mijn broeders beter van kunnen worden.

Laat mijn afscheid van het werkterrein eenvoudig en ongedwongen zijn
– zoals een gloeiende, vreugdevolle zonsondergang.

Heer, vergeef me indien ik nu pas rustig begin te beseffen
hoe veel U van mij houdt,
hoeveel U mij heeft geholpen.

En nu, tot slot, geef dat ik een helder en diep inzicht krijg
in de heerlijke bestemming die Gij voor mij hebt bereid,
Gij die mij geleid hebt, stap voor stap, vanaf de eerste dag van mijn leven.
Heer, leer mij oud te worden … op deze wijze.

Dit gebed verscheen voor het eerst in mei 1973 in de nieuwsbrief
van de toenmalige Provincie van Venetië-Milaan.

Ignatiaanse litanie van de namen van Jezus 

Onderstaande litanie is samengesteld uit verschillende namen die de heilige Ignatius gebruikte voor Jezus in zijn brieven en andere geschriften.

Jezus, Zoon van de Maagd, … Wees ons genadig.
Jezus, onze Schepper en Heer, …
Jezus, eeuwige Heer van alle dingen, …
Jezus, Gij die ons geschapen en verlost hebt, …
Jezus, Gij die onze eeuwige rechter zijt, …
Jezus, goddelijke Majesteit, …
Jezus, gehele en volmaakte goedheid, …
Jezus, eindeloze liefde, …
Jezus, onze goede Heer, …
Jezus, eindeloze Wijsheid, …
Jezus, bewerker en bron van elke zegening, …
Jezus, schenker van elk gave, …

 

JESUS,  

May all what is you flow into me
May your body and blood be my food and drink
May your passion and death be my strength and life
Jesus, with you by my side enough has been given
May the shelter I seek be the shadow of your cross
Let me not run from the love which you offer
But hold me safe from the forces of evil
On each of my dyings shed your light and your love
Keep calling to meUntil that day comes
When with your saints I may praise you for ever

AMEN

 

Magisgebed (WJD) 

God Onze Vader,
Gij zijt ons altijd nabij:
In de stilte en in de drukte,
In de eenzaamheid en in de ontmoeting,
In het vertrouwde en in het onbekende.
Laat ons steeds meer ontdekken
Dat gij er zijt voor ons
En dat wij U in alle dingen
Kunnen zoeken en vinden.

Als teken van Uw Bijzondere nabijheid
Hebt Gij ons Jezus,Uw Zoon gezonden.
Laat ons Hem steeds meer leren kennen
Zodanig dat wij de wereld zien zoals Hij hem ziet,
Oordelen zoals Hij oordeelt,
Handelen zoals Hij handelt.

Begeester ons met Uw Heilige Geest,
Zodat wij steeds meer van Jezus gaan houden
En Hem steeds meer gaan navolgen.