Visietekst “BIDDEN ONDERWEG”

Bidden Onderweg (BO) is het Nederlandstalig zusterproject van Pray As You Go (PAYG) van de Britse jezuïeten.  Het is een gebedswebsite met audiomeditaties om te bidden waar en wanneer het uitkomt, in het bijzonder onderweg. Het project is inspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Lees verder

Bidden Onderweg (BO) is het Nederlandstalig zusterproject van Pray As You Go (PAYG) van de Britse jezuïeten.  Het is een gebedswebsite met audiomeditaties om te bidden waar en wanneer het uitkomt, in het bijzonder onderweg. Het project is inspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Dagelijks wordt een podcast aangeboden die de gebruiker uitnodigt om te bidden met Gods woord. Het gaat hierbij niet over een overweging of over Bijbelstudie. Wel over een opstap om zelf te bidden. De bedoeling is de gebruiker bewuster te maken van Gods aanwezigheid in zijn gewone leven. Zo kan de verbondenheid met God in Jezus Christus in het gewone leven groeien.

Muziek maakt deel uit van elke podcast. Niet als bijkomende inhoud. Wel als ondersteuning om te komen tot stilte en gebed. In de korte gebedssuggesties wordt af en toe discrete aandacht gegeven aan het thema van de verzoening tussen christenen.

BO richt zich tot christenen van verschillende kerken, in Nederland en in Vlaanderen. Ruimer richt het zich tot de moderne, drukke mens die op zoek is naar een dagelijks moment van rust en bezinning, ongeacht of deze kerkelijk, randkerklijk of onkerkelijk is.  

Juridisch en organisatorisch maakt BO deel uit van het departement voor internetapostolaat van het Ignatiushuis te Amsterdam, het vormingscentrum van de jezuïeten van de Lage Landen. De coördinator van dit departement wordt voor het project BO geadviseerd door een adviesgroep van katholieken en protestanten.

BO is een samenwerking tussen protestantse christenen en de jezuïeten. Deze partners verbinden zich tot de passende financiële, technische en personele ondersteuning.

Het eerste jaar zal het tekstmateriaal van PAYG gebruikt worden als vertrekpunt. Na één jaar wordt dit geëvalueerd.