Ward Biemans sj over zijn theologiestudies in Rome

Eén van de mogelijkheden om theologie te studeren in de Sociëteit is in Rome, de eeuwige stad. Ik woon hier nu ruim een jaar, temidden van zo’n 40 andere jezuïeten-studenten uit 22 verschillende landen uit Europa, Afrika, Azië en de beide Amerika’s. Het is een heel mooie ervaring. We hebben als onderkomen het internationale College del Gesù, genoemd naar de schitterende naastgelegen kerk die eveneens de naam van Jezus draagt. In ons College bevinden zich de kamers waar Ignatius van Loyola jarenlang heeft gewoond en gewerkt en waar hij ook is gestorven. Zo nu en dan verwelkom ik hier bezoekers, die uit de hele wereld komen om deze historische en spirituele plek te zien, er te bidden of de Mis te vieren.

Lees verder
Ward Biemans sj over zijn theologiestudies in Rome

Eén van de mogelijkheden om theologie te studeren in de Sociëteit is in Rome, de eeuwige stad. Ik woon hier nu ruim een jaar, temidden van zo’n 40 andere jezuïeten-studenten uit 22 verschillende landen uit Europa, Afrika, Azië en de beide Amerika’s. Het is een heel mooie ervaring. We hebben als onderkomen het internationale College del Gesù, genoemd naar de schitterende naastgelegen kerk die eveneens de naam van Jezus draagt. In ons College bevinden zich de kamers waar Ignatius van Loyola jarenlang heeft gewoond en gewerkt en waar hij ook is gestorven. Zo nu en dan verwelkom ik hier bezoekers, die uit de hele wereld komen om deze historische en spirituele plek te zien, er te bidden of de Mis te vieren.

Het hart van onze gemeenschap wordt gevormd in de dagelijkse eucharistieviering, in het persoonlijk gebedsleven en in de ontmoeting met elkaar. Bijna alle studenten (ook wel scholastieken genoemd) studeren net als ik aan de pauselijke Gregoriana-universiteit, die op zo’n 10 minuten lopen van het college ligt. Ik studeer moraaltheologie en houd me voornamelijk bezig met bio-etische vraagstukken zoals abortus, etc. Binnen de theologie kan je kiezen voor de bijbelse, dogmatische, fundamentele, spirituele of de moraalvariant. Daarnaast zijn er keuzevakken mogelijk binnen de filosofie, de sociale wetenschappen, kunst- en kerkgeschiedenis, canoniek recht en missiologie.

Naast het universiteitsleven is er natuurlijk de stad Rome met het Vaticaan, de talloze oudheden en kerken en de kennismaking met de Italiaanse taal en cultuur. Om een paar voobeelden te geven: we waren aanwezig bij de heiligverklaring van padre Alberto Hurtado op het Sint-Pietersplein. Hurtado is een Chileense jezuïet uit de twintigste eeuw. Het betrof de eerste keer dat paus Benedictus XVI vijf mensen heilig verklaarde. Een andere keer hebben we twee Middeleeuwse stadjes uit de voormalige pauselijke staat bezocht, Orvieto en Viterbo. En in de stad zelf zijn allerlei religieuze gemeenschappen, zoals de Egidiogemeenschap en diverse zustercongregaties met wie we contacten hebben.

Elke jezuïet die in Rome studeert heeft een nevenactiviteit op het gebied van geestelijke begeleiding of liefdadigheid. Ik help mee met het geven van de Geestelijke Oefeningen binnen het studentenpastoraat. Huisgenoten doen mee aan maaltijdverstrekking aan daklozen, geven catecheselessen aan kinderen, leiden een bijbelgroep, etc. Het maakt het leven in het College compleet, en vormt je als religieus tussen de mensen.

Ward Biemans sj, Rome