Ward Biemans sj

“IETS HEEL MOOIS IN HET PAROCHIEPASTORAAT VIND IK HET PREKEN” Ward Biemans sj

Lees verder
Ward Biemans

“IETS HEEL MOOIS IN HET PAROCHIEPASTORAAT VIND IK HET PREKEN”

Ward Biemans sj

Iets heel moois in het parochiepastoraat vind ik het preken. Dit is uiteraard niet typisch iets voor jezuïeten, al mag van ons wel het een en ander verwacht worden gezien onze lange opleiding. Het Woord van God uitleggen en getuigen van de Geest, die in ons woont (Rom. 5,5). De Petrus Canisiusparochie is een echte binnenstadsparochie met veel ondernemers. Mensen die gewend zijn de handen uit de mouwen te steken. Er zijn relatief weinig jonge gezinnen, al hebben we wel weer een groepje eerste Communiekanten. We hebben verder regelmatig huwelijken, er is iedere week biechtgelegenheid en er zijn uitvaarten.

Een lange traditie, specifiek voor jezuïeten en anderen die geschoold zijn in de ignatiaanse spiritualiteit, is het geven van de Geestelijke Oefeningen en geestelijke begeleiding. Die twee kunnen overlappen, maar dat hoeft niet. Ik heb momenteel een paar jongeren in begeleiding, die staan voor een levenskeuze die ze willen maken, bijvoorbeeld zuster worden. Zij hebben al een regelmatig gebedsleven. Zij doen niet de hele Geestelijke Oefeningen, maar ik probeer ze te helpen in het keuzeproces, waarin ze aan het onderscheiden zijn wat Gods wil is in hun leven. Het geven van begeleiding is voor mij een van de mooiste dingen in het leven als jezuïet en parochiepriester. Aan jongeren die hun leven nog grotendeels voor zich hebben en die met grote generositeit zich aan God willen geven. Maar ook aan ouderen die hun leven willen overzien, nu ze in de laatste fase ervan zitten. Ik maak vaak mee, dat zij met dankbaarheid terugkijken op hun leven, al brengt de ouderdom natuurlijk soms ook grote beperkingen met zich mee.

Uitdagingen voor mij zijn er genoeg in het parochiepastoraat. Het is vandaag de dag moeilijk om een goed contact met scholen en universiteiten te hebben. Docenten vinden het veel minder vanzelfsprekend dan vroeger, dat een priester hun lessen bezoekt. En op de universiteit is er weliswaar studentenpastoraat, maar hiermee worden veel studenten niet bereikt. Wij organiseren binnenkort voor de vierde maal op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen de Robert Regoutlezing. Robert Regout was een Nederlandse jezuïet en hoogleraar volkenrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door zijn kritische houding ten aanzien van de Duitse bezetter, werd hij al snel opgepakt en niet meer vrijgelaten. Hij is in concentratiekamp Dachau overleden in 1942. Dit jaar zal de bisschop van  Rotterdam, Mgr. Van Luyn, bij de Regoutlezing spreken over de sociaal-ethische kant van de financieel economische crisis. Hij zal een heel ander geluid laten horen dan wat normaliter op de Universiteit te beluisteren valt, gestoeld op de sociale leer van de katholieke Kerk. In de parochies van Nijmegen wijzen we ook op activiteiten zoals deze lezing, het kan helpen de blik te verruimen en vanuit een ander perspectief naar het leven van alledag te kijken.

Vandaag de dag komen er in onze stad steeds meer buitenlandse studenten. Met andere parochiepriesters vieren we daarom iedere zondagmiddag een Engelstalige eucharistieviering, waarvoor studenten komen uit alle continenten. Daarna ontmoeten zij elkaar voor een uitwisseling, of bv. een landenpresentatie.

Het vorig jaar hebben we naast het ‘gewone’ parochiepastoraat ook een gebedsweek aangeboden. Hiermee kunnen mensen een impuls geven aan hun gebedsleven en dat doen ze met groot enthousiasme. Omdat het in een parochie plaatsvindt, versterkt het ook de lokale gemeenschap als geheel. De gebedsweek is ook typisch iets dat voortkomt uit de ignatiaanse spiritualiteit.

Tenslotte is de parochie natuurlijk bij uitstek de plaats voor de viering van de liturgische feesten. We zijn samen de Vastentijd ingegaan, met de Vastenactie voor Malawi. Zo gaan we  op weg naar Pasen. Verschillende koren oefenen wekenlang, om er ook dit jaar weer iets prachtigs van te maken. Exsultet!

Meer over Robert Regout SJ kan je vinden op www.robertregout.nl.