Cardoner

Tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit

Lees verder
Cardoner 3

Tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit

Zoals Ignatius aan de oever van de Cardoner tot diepe inzichten kwam, zo wil het tijdschrift Cardoner inzicht bijbrengen in de ignatiaanse spiritualiteit. Cardoner verschijnt drie of vier keer per jaar en richt zich tot alle geïnteresseerden, jezuïeten en anderen. Elk nummer bevat enkele diepgaande artikelen over onderwerpen die verband houden met de spiritualiteit van de Geestelijke Oefeningen. De schrijvers komen uit Vlaanderen en Nederland. Daarnaast publiceert Cardoner in vertaling uitgelezen artikelen uit buitenlandse ignatiaanse bladen.

Cardoner is het tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit. Ons blad verschijnt drie keer per jaar.
Een jaarabonnement kost slechts 15 euro voor drie nummers.

Zo neemt u een abonnement op Cardoner

  • Voor Nederland: rekening NL19 INGB 0004 9783 00 t.n.v. Stichting Ignatiushuis te Amsterdam o.v.v. ‘abonnement Cardoner’.
  • Voor België: stort 15 euro op rekening BE37 7350 4472 1028 tnv Sint Jan Berrchmansseminarie VZW Cardoner, 1030 Brussel
    Vermeld ook apart uw adres waar het exemplaar naar toe kan worden gezonden.
  • Uw postadres is op ons bankafschrift alleen zichtbaar als u het nog eens apart vermeldt!

U ontvangt dan de drie nummers van de lopende jaargang, en bent abonnee totdat u het tijdschrift opzegt.