UCSIA

Geloof, cultuur, rechtvaardigheid en interreligieuze dialoog

Lees verder
UCSIA 3

Geloof, cultuur, rechtvaardigheid en interreligieuze dialoog

 

UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) is een internationaal, multidisciplinair forum dat, samen met de jezuïeten en de Antwerpse universiteit, academische vorming ondersteunt over thema’s die bijdragen tot de christelijke levensvisie en een meer rechtvaardige samenleving.

De concrete werking van UCSIA zet drie themata van de ignatiaanse spiritualiteit (34e Algemene Congregatie 1995) voorop: geloof en rechtvaardigheid, geloof en cultuur en geloof en interreligieuze dialoog.

Daarom biedt UCSIA:

  • stipendia voor een langdurig verblijf (sabbatical) aan vorsers in de humane en sociale wetenschappen met een internationale faam
  • zomercursussen voor jonge vorsers, doctorale studenten en wetenschappers met vooraanstaande geleerden als docenten
  • internationale congressen
  • interuniversitaire en interdisciplinaire themagroepen onder leiding van geleerden van internationale faam met het oog op een publicatie
  • studiebeurzen aan doctorandi van de Universiteit Antwerpen in het kader van hun voortgezette studie in het buitenland, of aan buitenlandse

Lopende Projecten en Programma: www.ucsia.org

Hier een video-interview met Jacques Haers sj, voormalig academisch directeur van het UCSIA, legt uit wat het UCSIA precies is.

Contact

ANTWERPEN, UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen v.z.w.)
Prinsstraat 14 – 2000 Antwerpen
Tel. +32 (0)3 220 40 15 , Fax +32 (0)3 707 09 31, <geert.vanhaverbeke@ua.ac.be> website: www.ucsia.org