Hurtadofonds

“Het is een plicht voor  ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden ons financieel te helpen in onze werken.” Alberto Hurtado sj (1901-1952)

Lees verder
Hurtadofonds 1

“Het is een plicht voor  ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden ons financieel te helpen in onze werken.” Alberto Hurtado sj (1901-1952)

Financiering Sociaal Project

Graag willen wij  u de kans geven om ons Sociaal Project te steunen.

Dankzij weldoeners konden we, de voorbije jaren, in elk college één leerkracht deeltijds vrijstellen voor de omkadering van de Sociale Projecten. CEBECO, de koepel-VZW van de 7 Vlaamse jezuïetencolleges, heeft nu het HURTADOFONDS in het leven geroepen om een duurzame  ondersteuning van de Sociale Projecten financieel te verzekeren, in het bijzonder voor een professionele omkadering door deeltijds vrijgestelde leerkrachten.

Met de opbrengsten van het Hurtadofonds willen we eveneens per college een leerkracht deeltijds vrij stellen voor pastoraal. Op die wijze kunnen het Sociaal Project en de schoolpastoraal elkaar wederzijds versterken, inspireren en bevragen.

U kunt storten op rekeningnummer IBAN: BE435-2271601-38, BIC: KREDBEBB, bank KBC, Koninginnelaan 141, 1030 Brussel, met vermelding van “Hurtadofonds” en eventueel van de specifieke bestemming.

  • U kunt uw storting doen voor de jezuïetencolleges in het algemeen.
  • U kunt uw bijdrage ook bestemmen voor één van de 7 colleges in het bijzonder.
  • U kunt uw storting doen voor beide projecten samen.
  • U kunt uw bijdrage ook bestemmen hetzij voor het Sociaal Project, hetzij voor de collegepastoraal in het bijzonder.

Het is ook mogelijk een legaat op te maken ten voordele van het Hurtadofonds.

De wet laat niet toe fiscale attesten af te leveren voor het Hurtadofonds.

De inzet is hoog. Jongeren opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en hen de kans bieden de rijkdom van het Evangelie te smaken is de bestaansreden zelf van de jezuïetencolleges. Wellicht heeft u zelf, rechtstreeks of onrechtstreeks, mogen ondervinden dat onze colleges daartoe een reële bijdrage leveren. Door uw gift kan u op uw beurt mogelijk maken dat deze kans ook wordt aangeboden aan de volgende generaties.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Nikolaas Sintobin sj.