Sociaal project

Sinds september 2003 organiseren de Vlaamse jezuïetencolleges verplichte sociale stages voor hun leerlingen.

Lees verder
Sociaal project 1

Sinds september 2003 organiseren de Vlaamse jezuïetencolleges verplichte sociale stages voor hun leerlingen.

Sinds september 2003 organiseren de Vlaamse jezuïetencolleges verplichte sociale stages voor hun leerlingen. één uur per week of twee uur om de veertien dagen werken de jongeren met en voor blinden, bejaarden, allochtone kinderen, mentaal gehandicapten … Alles samen gaat het gemiddeld over 30 uur, gespreid over het hele jaar en buiten de schooluren. In de meeste colleges vindt deze (verplichte) stage plaats in het vijfde jaar.

De stages gaan gepaard met uiteenlopende vormen van reflectie: vooraf schrijven de leerlingen een motivatiebrief; tijdens de stage houden ze een logboek bij en komen ze regelmatig samen in kleine groepjes om uit te wisselen;  aan het einde van hun stage maken ze een uitvoerig stageverslag. Het reflectieluik helpt hen om  de onmiddellijke ervaring beter te kunnen plaatsen en te verdiepen. Maar ook om mogelijk te maken dat de persoonlijke geraaktheid een springplank wordt naar een levensbeschouwelijke bevraging.

Jaarlijks komen een 1000-tal jongeren aan de beurt. Hun mondelinge en schriftelijke terugblikken getuigen van de positieve impact. Voor de grote meerderheid is dit een totaal nieuwe ervaring. Ze ontdekken dat het mogelijk is om zich zo maar in te zetten voor een ander en dat dit op de koop toe vervullend is. Velen ervaren een kwaliteit van vreugde die hen tot dan toe onbekend was. Iets analoog geldt voor de honderden leerkrachten, ouders en professionele hulpverleners die de stages begeleiden. Hun blijvende inzet en bezieling garanderen de duurzaamheid van de “Sociale Projecten”. De inspanningen van de directies en de steun van financiële weldoeners laat toe om leerkrachten deeltijds vrij te stellen voor de omkadering. Een project van dergelijke omvang duldt geen improvisatie.

De Sociale Projecten zijn een antwoord op de oproep van wijlen Pater Pedro Arrupe sj om bij de christelijke geloofsopvoeding expliciete verkondiging en concrete inzet voor een betere wereld samen te brengen. Evangelisatie begint bij daden, eerder dan bij woorden. Ruimer gezien zijn ze een hedendaagse invulling van de jezuïetentraditie om jonge mensen te helpen groeien tot dienstbare verantwoordelijkheid in onze samenleving; of zoals Pater Peter-Hans Kolvenbach sj het uitdrukte : “Jongeren opvoeden tot bekwame, gewetensvolle en meelevende mannen en vrouwen.”

Hieronder hoort en ziet u leerlingen aan het woord en aan het werk over hun sociale stage, en legt Nikolaas Sintobin sj uit wat nu precies de bedoeling is van het Sociaal Project.