Ervaringsberichten

 

Lees verder
Ervaringsberichten

 

In Nederland en Vlaanderen werken nogal wat jezuïeten voltijds of deeltijds in de parochiepastoraal.

Enkelen onder hen vertellen over  hun ervaring: