Geestelijke Oefeningen en film

Hoe een film je dichter bij God kan brengen

Lees verder
Geestelijke Oefeningen en film 1

Hoe een film je dichter bij God kan brengen

Waar gaat het om?

De Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola willen de mens helpen zijn leven te verdiepen in het licht van God. Bidden met Bijbelteksten is een belangrijk onderdeel van de Oefeningen. Daarbij spelen elementen als kijken en luisteren naar de ‘acteurs’ van het Schriftverhaal een belangrijke rol. De retraitant wordt uitgenodigd om zich zo in het verhaal in te leven dat de Bijbeltekst een plaats van ontmoeting wordt.

Het kijken naar een film volgt een parallel parcours. Herkenning en ontroering kunnen ons uitdagen om onze horizon te verbreden. Het witte doek kan een plaats van ‘ontmoeting’ worden waar we in onze diepste lagen worden aangesproken. Films zijn als sleutels voor de onbekende kamers in ons ‘levenshuis’.

Geestelijke Oefeningen in combinatie met film kunnen helpen om ons in die diepere lagen te laten ontmoeten door God. Om het ‘script’ van ons leven te laten inschrijven in Gods script. De combinatie van mediteren met een Schrifttekst en het bekijken van een film helpt ons om in stilte op verhaal te komen bij God.

Hoe gaan we te werk?

Iedere avond bekijken we een film. Om te voorkomen dat voorkennis de verwondering en de openheid in de weg staan, maken we vooraf de films niet bekend. Omdat het niet gaat om filmanalyse is er geen voor- en nabespreking. Na elke film krijgt eenieder tijd voor persoonlijke bezinning en gebed om de filmbeelden in verbinding te brengen met het eigen leven. Daarnaast worden enkele Bijbelverhalen aangereikt die, in combinatie met de filmscènes, in dieper contact met God kunnen brengen. Bovendien worden er, voor wie dit verlangt, enkele tips gegeven over hoe bidden. Dagelijks is er gelegenheid voor een gesprek met een van de begeleiders. De maaltijden, uitgezonderd die bij aankomst en vertrek, vinden plaats in stilte.

Elk najaar wordt in de Oude Abdij van Drongen een retraite aangeboden (Met beelden op verhaal komen) die zich inspireert aan deze methode.