NIJS

Het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies.

Lees verder
NIJS 1

Het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies.

Het (NIJS) werd in het najaar van 2001 opgericht. Het wil op een actieve manier het onderzoek naar de geschiedenis, cultuur en spiritualiteit van de jezuïetenorde, wereldwijd, in verleden en heden, bevorderen en ondersteunen. Dit is des te meer wenselijk, nu op internationaal vlak de belangstelling hiervoor sterk toeneemt, met name onder niet-jezuïeten.

Daartoe stelt het NIJS een gespecialiseerde bibliotheek ter raadpleging beschikbaar. Tevens kunnen geïnteresseerden er advies vragen betreffende kwesties die te maken hebben met de jezuïetenorde.

 

pbegheyn@xs4all.nl
Singel 448
1017 AV Amsterdam
Nederland