Theologie

Jezuïeten in de theologie

Lees verder
Theologie

Jezuïeten in de theologie

De katholieke theologie heeft in de 20e eeuw een grote ontwikkeling doorgemaakt. Jezuïeten hebben daarin een rol gespeeld, omdat de theologie een belangrijke plaats inneemt in het intellectueel apostolaat van de Sociëteit.

Onder alle vormen van inzet voor het intellectueel apostolaat in dienst van het Rijk Gods komt de ereplaats toe aan het onderzoek en de reflectie op theologisch gebied. Dat veronderstelt wel dat deze op een ernstige en creatieve manier beoefend worden en ingebed zijn in de algemene stroming van de katholieke theologie en tegelijk in allerlei verschillende omstandigheden waarin jezuïeten leven en werken. – Aanvullende Normen nr 294

Grote jezuïeten-theologen

Hieronder worden een achttal jezuïeten-theologen nader voorgesteld door Hans van Leeuwen sj. Ieder hebben ze op hun hun eigen wijze deze zending in de 20e eeuw vervuld.

Theoloog Jacques Haers sj aan het woord over recente evoluties in de bevrijdingstheologie.