WE Stille Meditatie 2015

Op zoek naar jezelf en naar God

Lees verder
WE Stille Meditatie

Op zoek naar jezelf en naar God

Bidden en mediteren zijn in. Velen voelen het verlangen bij zichzelf te komen en bij wie of wat hen overstijgt. Tijdens dit weekend worden verschillende gebeds- en meditatietechnieken aangeleerd.

Zowel individueel als in groep, met hart, verstand en lichaam, in stilte of met woord. Het eigen levensverhaal en de Bijbel zijn vertrekpunten. De spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten, is de rode draad. Een persoonlijk avontuur, samen met anderen.

Voor jongeren van 17 tot 30 jaar.

 

Plaats: de “Oude Abdij” te Drongen (bij Gent): www.oudeabdij.be. Adres: Oude Abdij, Drongenplein 26, B-9031 Drongen.

Datum: van vrijdag 2 oktober 2015 om 19.30 uur na het avondmaal tot zondag 4 oktober 2015 na het middageten.

Begeleiders: Bart Baele sj en Nikolaas Sintobin sj (nikolaas.sintobin@jesuits.net).

Prijs: 70,00 € (mocht deze prijs een probleem zijn, gelieve contact op te nemen met Nikolaas Sintobin sj).

• Inschrijven door naam, adres en leeftijd terug te mailen naar de Oude Abdij, Drongenplein 26, B-9031 Drongen (activiteiten@oudeabdij.be). Gelieve slaapzak en handdoek mee te nemen. Overnachting in individuele kamer met eigen badkamer.

 

• Meer info over de ignatiaanse spiritualiteit is te vinden op www.jezuieten.org , www.inalledingen.com, www.wijselijkontwetend.org, www.biddenonderweg.orgwww.gewijderuimte.org, www.verderkijken.org, www.ignatiaansbidden.org …