Onderzoekcentra in de Lage Landen

 

Lees verder
Onderzoekcentra in Lage Landen

 

De jezuïeten hebben twee onderzoekcentra in Nederland en Vlaanderen.

1. Jesuitica

De Faculteit Theologie van de Katholieke Universiteit Leuven herbergt een groot aantal boeken van historische waarde die vroeger te vinden waren in de verschillende Jezuïetenhuizen van Vlaanderen en Nederland.

Voor de studie van de geschiedenis van de Jezuïetenorde en haar spiritualiteit is de boekencollectie in deze bibliotheek een van de belangrijkste ter wereld. Om onderzoekers van dienst te zijn staat een website  ter beschikking — die voortdurend aangevuld wordt — waar men informatie allerhande over deze boekencollectie kan vinden.

Men kan er niet alleen te weten komen of een bepaald boek in deze collectie aanwezig is, maar ook concrete vragen voorleggen aan collega’s-onderzoekers, nuttige links vinden, en wellicht in de toekomst ook heel zeldzame boeken on-line consulteren.

Bibliotheek Maurits Sabbe, K.U.Leuven,  Theologiefaculteit

Jesuitica

Rob Faesen sj
Sint-Michielsstraat 6
3000 Leuven
België

2. Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies

Het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies (NIJS) werd in het najaar van 2001 opgericht. Het wil op een actieve manier het onderzoek naar de geschiedenis, cultuur en spiritualiteit van de jezuïetenorde, wereldwijd, in verleden en heden, bevorderen en ondersteunen. Dit is des te meer wenselijk, nu op internationaal vlak de belangstelling hiervoor sterk toeneemt, met name onder niet-jezuïeten.

Daartoe stelt het NIJS een gespecialiseerde bibliotheek ter raadpleging beschikbaar. Tevens kunnen geïnteresseerden er advies vragen betreffende kwesties die te maken hebben met de jezuïetenorde.


Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies

Paul Begheyn sj
Singel 448
1017 AV Amsterdam
Nederland