Wat zijn jezuïeten?

De jezuïeten is een religieuze orde binnen de Katholieke Kerk. Ze wordt ook wel de Sociëteit van Jezus genoemd. Door Ignatius van Loyola gesticht in 1540.

Lees verder
Wat zijn jezuïeten?

De jezuïeten is een religieuze orde binnen de Katholieke Kerk. Ze wordt ook wel de Sociëteit van Jezus genoemd. Door Ignatius van Loyola gesticht in 1540.

Een ‘Orde’ is een gemeenschap van paters (zij die priester zijn gewijd) en broeders (zij die geen priester zijn) die leven en werken volgens een eigen regel en met een eigen spiritualiteit. De Sociëteit van Jezus telt thans zo ’n 14.500 jezuïeten, verspreid over 127 landen. Zij werken als leraar, geneesheer, journalist, parochiepriester, sterrenkundige, geestelijk begeleider, studentenpastor…

De jezuïetenorde heeft ook nog een andere naam: de Sociëteit van Jezus. Vandaar de afkorting ‘sj’ achter de naam van een jezuïet.

Wat zijn jezuïeten? De eerste gezellen aan het woord

“Je verlangt, in onze Sociëteit die wij graag met de naam van Jezus getekend zien, je geheel en al in te zetten voor God, onder het teken van het kruis, in de dienst van onze Heer alleen en van zijn plaatsbekleder op aarde.”

“Prent het dan goed in je hart – nadat je maagdelijkheid-voor-het-leven, armoede en gehoorzaamheid hebt beloofd – dat je deel uitmaakt van een gemeenschap met een specifiek doel: het christelijke leven en de christelijke leer bij de mensen bevorderen én het geloof doorgeven door de dienst van het woord, door Geestelijke Oefeningen, door dienstbetoon, en met name door kinderen en eenvoudigen christelijk te vormen.”

Uit de Formula instituti, de stichtingsakte van de Sociëteit van Jezus (1540)

Paus Benedictus XVI over de roeping van de jezuïeten

“Zoals mijn Voorgangers u meerdere keren hebben gezegd: de Kerk heeft u nodig, rekent op u en blijft op u vertrouwen, vooral om die materiële en geestelijke streken en domeinen te bereiken waar anderen niet of met moeite kunnen geraken.”

“De Kerk heeft dringend mensen nodig met een sterk en diep geloof, degelijk cultureel gevormd, met een echt sociaal en menselijk aanvoelen, religieuzen en priesters die het tot hun levenstaak maken dicht bij deze grenzen te staan, om daar te getuigen en de mensen te helpen begrijpen dat er integendeel een diepe harmonie bestaat tussen geloof en rede, tussen evangelische geest, dorst naar rechtvaardigheid en inzet voor de vrede. Alleen zo zal het mogelijk worden om het ware gelaat van de Heer te laten zien aan zo velen voor wie Hij vandaag ongekend of onherkenbaar blijft. Daaraan moet de Sociëteit van Jezus zich bij voorkeur wijden.”

21 februari 2008, uit de toespraak van Paus Benedictus XVI tot de deelnemers aan de 35ste Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus

Audiëntie bij de Paus

Paus Franciscus (zelf jezuïet) zegt over jezuïeten: “De jezuïet is iemand wiens denken onvolledig is, in die zin dat het een open einde heeft.”

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Jezuïeten aan het woord: wat zijn jezuïeten?

Hieronder en hierboven vertellen Walter Ceyssens sj en Jos Moons sj over wat jezuïet zijn voor hen betekent.

Deze bijdrage (in het Engels) beschrijft de Sociëteit van Jezus in enkele pennenstreken.

Foto paus Franciscus: © Mazur/catholicnews.org.uk