Autobiografie van Ignatius van Loyola

Het verhaal van de pelgrim

Lees verder
Autobiografie 1

Het verhaal van de pelgrim

Het verhaal van de pelgrim

Het is 1555 als de laatste hand wordt gelegd aan de oorspronkelijke tekst van de autobiografie van Ignatius van Loyola. Een jaar later zal de hoofdpersoon, Ignatius van Loyola, op 65‐jarige leeftijd in Rome overlijden.  De Jezuïeten die hem na zeer veel aandringen zijn levensverhaal konden ontfutselen, zijn precies op tijd geweest.

Wat u in “Het verhaal van een pelgrim” kunt lezen, is weliswaar een levensverhaal maar geen ‘autobiografie’ in de strikte zin.  Als de nog jonge religieuze gemeenschap van de jezuïetenorde, die in 1540 door Ignatius werd gesticht, aanvoelt dat de stichter van de gemeenschap wellicht niet lang meer zal leven, gaat zij op zoek naar haar oorsprong.  Maar zij zoekt die oorsprong niet primair in historische gegevens.

Het hoofdpersonage is niet Ignatius

De vraag van Ignatius’ medebroeders is geweest, dat hij hen zou vertellen hoe de Heer hem van af het begin van zijn bekering geleid had. Zij zoeken naar de manier waarop God in het leven van Ignatius heeft gewerkt, opdat het verslag daarvan hen en de snel groeiende nieuwe generatie jezuïeten tot inspiratie zou dienen. De eigenlijke hoofdpersoon van dit verhaal is God. Meer in het bijzonder vertelt de autobiografie van Ignatius van Loyola hoe hij God, doorheen de onderscheiding van de geesten, steeds nauwer op het spoort wist te komen.

Ignatius was een zo nauwkeurig verteller – met soms ook humoristische of pikante details – dat de luisteraars tegelijk iets konden opsteken over de historische situatie waarin zijn geloofsverhaal zich heeft afgespeeld. Soms blijkt dat iets wat historisch interessant had kunnen zijn, niet nader wordt uitgewerkt omdat het verhaal een ander belang dient.

De weergave van een interview

Ignatius vertelt zijn verhaal weliswaar zelf, maar de weergave ervan is van Luis Gonçalves da Câmara. Na afloop van elk gesprek – interview zou een goed woord kunnen zijn – geeft hij zo trouw mogelijk weer wat hij zojuist gehoord heeft, zoveel mogelijk met Ignatius in de hij-vorm.

Handige links

Download hier Het verhaal van de pelgrim
Bestel “Het verhaal van de pelgrim” online