Gemeenschap voor christelijk leven (GCL)

Een ignatiaanse lekenbeweging.

Lees verder
Gemeenschap voor christelijk leven (GCL) 1

Een ignatiaanse lekenbeweging.

GCL, nauw verbonden met de Sociëteit van Jezus

Vanaf het begin waren de jezuïeten omringd door groepen leken die met hen samenwerkten. Naar de belangrijkste groep, die in Rome was samengebracht door de uit Luik afkomstige jezuïet Jean Leunis, werden ze Mariacongregaties genoemd. Na een periode van verval van de oorspronkelijke inspiratie werd de beweging ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie volledig vernieuwd, a.h.w. hersticht. Ze kreeg nieuwe statuten en een nieuwe naam: Gemeenschap van Christelijk Leven.

De GCL is een lekenbeweging nauw verbonden met de Sociëteit van Jezus, maar niettemin onafhankelijk daarvan. De leden putten uit dezelfde bron als de jezuïeten, nl. de Geestelijke Oefeningen van Ignatius. Ze beleven dezelfde spiritualiteit, maar in de hoedanigheid van leken. De ignatiaanse spiritualiteit is een eerste pijler van de GCL. Een tweede pijler is de gemeenschap: deze manier van leven beleef je niet op je eentje, maar in groep. GCL’ers komen regelmatig samen in kleine groepen van zes tot twaalf mensen. Al die groepen vormen samen één grote wereldgemeenschap. De derde pijler is de zending. GCL-groepen zijn naar buiten gericht, naar de wereld. Elk lid beleeft zijn of haar persoonlijke levensopdracht als een deelname aan de zending van Christus.

Wereldwijd is de GCL vertegenwoordigd in meer dan zestig landen. In Vlaanderen bestaan zo’n achttien groepen.

Citaat uit de Algemene Beginselen, nr. 4:

Onze Gemeenschap bestaat uit christenen, mannen en vrouwen, volwassenen en jongeren uit alle sociale levenssituaties, die Jezus van meer nabij willen volgen en die met Hem willen werken aan de opbouw van het Koninkrijk en die de Gemeenschap van Christelijk Leven als hun specifieke roeping hebben erkend in de Kerk. 

Handige links:

GCL – Nederland

GCL – Vlaanderen