IgnAN

Ignatiaans Apostolisch Netwerk, Nederland en Vlaanderen  

Lees verder
IgnAN

Ignatiaans Apostolisch Netwerk, Nederland en Vlaanderen

 

Het Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN) is een samenwerkingsverband tussen instellingen en werken die historisch gegroeid zijn uit het apostolaat van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen en die een band met de Sociëteit van Jezus willen bewaren. Het ontstond in 2008.

De eerste bedoeling van het IgnAN is dat de verantwoordelijken van de instellingen en werken elkaar leren kennen en ontmoeten. Uitwisselen van informatie en delen van ervaringen staan voorop. Het netwerk bevordert de samenwerking : dankzij de onderlinge contacten zal men de mogelijke synergieën sneller ontdekken. Voorts zal men gemeenschappelijke strategieën van communicatie naar binnen en naar buiten kunnen ontwikkelen.

Een ander terrein van samenwerking is de ignatiaanse vorming van de verantwoordelijken én medewerkers. Naast de kennismaking met de ignatiaanse spiritualiteit betreft die geestelijke vorming ook de typische manier van doen (modo de proceder) van de Sociëteit op het vlak van beleid en bestuur.

Ten slotte zal het IgnAN een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid bevorderen: ieder werkt op zijn terrein, maar allen samen zijn wij verantwoordelijk voor een dienst vanuit christelijke bewogenheid en volgens de traditie van de jezuïeten en de huidige prioriteiten van de orde.

Binnen het IgnAN zal daarom op termijn samen moeten worden nagedacht over keuzes en nieuwe initiatieven. Het IgnAN wordt geleid door een stuurgroep van leken en jezuïeten. Zij worden benoemd door de regionaal van de Jezuïeten in de Lage Landen, die de stuurgroep voorzit. De stuurgroep biedt initiatieven op het vlak van informatie, communicatie, vorming en gemeenschappelijke onderscheiding aan en evalueert geregeld het samenwerkingsverband met elk van de deelnemende instellingen en werken.