Statistieken

Cijfers over de jezuïeten

Lees verder
Statistieken 1

Cijfers over de jezuïeten

Volgens de statistieken die elk jaar worden samengesteld door het Algemeen Secretariaat van de Sociëteit van Jezus, waren er op in totaal 16.376 jezuïeten (11.785 priesters, 2.681 scholastieken (jezuïeten in opleiding), 1.192 broeders en 718 novicen) in de Sociëteit.

Een jaar tevoren waren er nog 350 meer. In 2015 jaar traden 396 nieuwe novicen in, 432 medebroeders zijn overleden en 315 uitgetreden.

Regio’s met meeste jezuïeten

De regio’s met het hoogste aantal leden zijn Zuid-Azië (India en de naaste buurlanden) met 4.027 leden of 24 procent en de Verenigde Staten met 2.527 of 15 procent. De twee regio’s van Latijns Amerika hebben samen 2.220 leden of 14 procent. De drie Europese Assistenties tellen samen 4.420 leden of 27 procent.

De gemiddelde leeftijd van alle jezuïeten bedraagt 57,5 jaar: 64,5 voor de priesters, 30,5 voor de scholastieken en 70 voor de broeders.