Zielen helpen

‘Zielen helpen’ is een van Ignatius’ geliefde uitdrukkingen waarmee hij weergeeft wat hij voor mensen in naam van God zoekt te betekenen. Het gaat om het ontmoeten van mensen op de broze en heel kwetsbare plek van hun persoon waar zij door God worden aangesproken, vanuit de plek waarop je zelf door dezelfde God wordt aangesproken. Wij laten hier enkele uittreksels volgen uit een brief die Ignatius op 18 juni 1536 schreef aan Theresa Rejadell, een benedictijnse moniale van het Santa-Clara klooster in Barcelona

Lees verder

‘Zielen helpen’ is een van Ignatius’ geliefde uitdrukkingen waarmee hij weergeeft wat hij voor mensen in naam van God zoekt te betekenen. Het gaat om het ontmoeten van mensen op de broze en heel kwetsbare plek van hun persoon waar zij door God worden aangesproken, vanuit de plek waarop je zelf door dezelfde God wordt aangesproken. Wij laten hier enkele uittreksels volgen uit een brief die Ignatius op 18 juni 1536 schreef aan Theresa Rejadell, een benedictijnse moniale van het Santa-Clara klooster in Barcelona

Venetië 18 juni 1536

U zei me in uw brief dat Càceres mij uitvoerig op de hoogte zou stellen van wat u allemaal bezig houdt. Hij heeft dit gedaan (…), doch ik word liever door uzelf ingelicht. Niemand is immers beter in staat te doen begrijpen wat iemand ervaart, dan diegene die het zelf beleeft.

U vraagt me dat ik, om de liefde van God onze Heer, de zorg zou opnemen van uw ziel. U mag er zeker van zijn dat, sinds vele jaren reeds, de goddelijke Majesteit mij, zonder enig verdienste van mijn kant, het verlangen heeft ingegeven om zoveel mogelijk de wensen tegemoet te komen van hen die de weg gaan van zijn heilige wil, en Hem zoeken te behagen. Zo wil ik mij echt ten dienste stellen van hen die Hem dienen zoals het hoort. Ik twijfel er niet aan dat uzelf ook een van deze mensen bent. Vandaar mijn wens om daar te kunnen zijn waar ik mijn woorden ook in daden kan omzetten.

U vraagt me tevens met aandrang dat ik u zou schrijven wat de Heer mij ingeeft, en dat ik u onomwonden zou zeggen wat ik denk. Ik zal u dus laten horen hoe ik de zaken zie vanuit God, en u dit alles heel welwillend trachten duidelijk te maken. Mocht dit soms een beetje hard overkomen, weet dan wel dat deze hardheid veeleer gericht is tegen hem die alles doet om u in verwarring te brengen dan tegen uzelf. Er zijn inderdaad verschillende manieren waarop de vijand u in verwarring zoekt te brengen. Het lukt hem immers niet u te doen vallen in fouten die zondig zouden zijn, en die u zouden verwijderen van God onze Heer, maar door  in u verwarring te zaaien houdt hij u verwijderd van een grotere dienst van God en van een grotere vrede voor uzelf. Deze verwarring schept hij vooreerst door u tot een houding te verleiden van valse nederigheid, en u die in te boezemen, en ten tweede door u voor God een extreme schrik in te prenten die u blokkeert en u ook al te zeer bevangt.