Geestelijke Oefeningen en YouTube

Bidden met wat de cultuur aanreikt

Lees verder
Geestelijke Oefeningen en YouTube 1

Bidden met wat de cultuur aanreikt

Visuele dimensie

Geestelijke Oefeningen hebben een visuele dimensie. Ze nodigen uit om bijbelse taferelen met je inwendige ogen voor te stellen. Op die manier roept het Woord de beelden op die opgeslagen liggen in het eigen geheugen en kan het binnenkomen in diepste innerlijkheid van de mens.

Een plaats bij uitstek waar vandaag visueel materiaal wordt aangeboden is de videowebsite YouTube. Je vindt er de meest onverwachte en creatieve visuele producties, bijna altijd van puur profane makelij.

Een jarenlange ervaring als blogger heeft Nikolaas Sintobin sj doen ontdekken hoe je dergelijke YouTubes kan gebruiken als, vaak onvermoede, toegangspoort tot de innerlijkheid van de kijker.