Ignatius in zijn brieven

Vertaald en toegelicht door Mark Rotsaert sj

Lees verder
Ignatius in zijn brieven

Vertaald en toegelicht door Mark Rotsaert sj

Sinds enkele jaren geven de Vlaamse jezuïeten hun bronteksten uit bij de norbertijnen van Averbode, vooral dan de teksten van hun stichter Ignatius van Loyola. Dit is het derde boek waarmee pater Mark Rotsaert, die momenteel Ignatiaanse spiritualiteit doceert aan de gregoriaanse universiteit in Rome, ons in contact wil brengen met Ignatius (1491-1556). Dit keer focust Rotsaert op diens brieven.

Ignatius als geestelijk leidsman en vriend

Ignatius van Loyola bestuurde de jonge jezuïetenorde bij uitstek door middel van een strakke briefwisseling. Van zijn hand zijn 6.815 brieven bewaard, meer dan van welke tijdgenoot ook. Rotsaert selecteerde er 41, waarin we Ignatius leren kennen als geestelijke leidsman, bestuurder, raadgever en vriend. In die zin stellen ze het beeld van de stugge jezuïet wat bij.

Interessant vonden wij de brief aan de Vlaamse jezuïet Adriaan Adriaenssens uit 1556, die in Leuven overste was van de prille sociëteit. Ignatius geeft antwoord op een vraag wat een jezuïet moet eten of drinken. „Wanneer de gezondheid van iemand wel vaart met bier of water of cider, waar dat de gewone plaatselijke dranken zijn, ligt het voor de hand dat te doen veeleer dan dure geïmporteerde wijnen te gebruiken, wat weinig tot stichting van anderen zou zijn.” Aldus nog de heilige.

(Met dank aan Kerknet)

Ignatius in zijn brieven, vertaald en toegelicht door Mark Rotsaert, Altiora, Averbode, 2015, 172 blz., 25,00 euro, ISBN 978 90 3173 957 8