Tekenen van roeping

Negen roepingsvragen om af te vinken

Lees verder
Tekenen van roeping

Negen roepingsvragen om af te vinken

Wat zijn tekenen van roeping? Hoe kun je weten of je geroepen bent om jezuïet te worden?

  • Aan je leven meer inhoud willen geven dan het thans heeft.
  • Een sterk verlangen voelen om, in het voetspoor van Jezus, God te vinden.
  • De vraag om al of niet jezuïet te worden blijft terugkomen.
  • De jezuïetenmanier van in het leven staan en van werken aantrekkelijk vinden.
  • Geestelijke Oefeningen gedaan hebben en in deze vorm van bidden inwendige rust en vreugde vinden.
  • Ernaar verlangen deel uit te maken van een project dat ruimer is dan je eigen persoon.
  • Bereid zijn om alles achter te laten om je ten dienste te stellen van de Wereldkerk, samen met medebroeders uit de hele wereld.
  • Bereid en bekwaam zijn een langdurige vorming te doorlopen.
  • Tussen de 18 en begin de 30 jaar oud zijn, uitzonderingen niet te na gesproken.