Eerste geloften

Armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid

Lees verder
Eerste geloften 1

Armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid

Aan het einde van het noviciaat kan de novice vragen om geloften af te leggen in de Sociëteit van Jezus. Deze worden uitgesproken tijdens de eucharistieviering, net voor de communie.

Tekst eerste geloften in de Sociëteit van Jezus

Almachtige eeuwige God, hoewel onwaardig om voor U te verschijnen, maar mij verlatend op uw trouw en grenzenloze barmhartigheid en gedreven door het verlangen om U te dienen, beloof ik, N., aan uw goddelijke Majesteit, in tegenwoordigheid van de heilige Maagd Maria en van allen die in uw heerlijkheid zijn, dat ik voor altijd in armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid wil leven in de Sociëteit van Jezus.

Verder beloof ik mij aan deze Sociëteit te binden om heel mijn leven daarin door te brengen, alles opgevat volgens haar Constituties.

Daarom vraag ik nederig uw oneindige Goedheid, omwille van het bloed van Jezus Christus: wil dit offer welgevallig aanvaarden en schenk rijkelijk Uw genade om te volbrengen wat ik door Uw gunst ben gaan verlangen en aan U heb opgedragen.

Plaats, dag, maand, jaar.                    


Jezuïet Bastiaan van Rooijen over de gelofte van zuiverheid.


Jezuïet Nikolaas Sintobin over de geloften van gehoorzaamheid.


Jezuïet Bastiaan van Rooijen over de geloften van armoede.


Jezuïet Nikolaas Sintobin over de geloften van zuiverheid.

Constituties nr 54

Lees meer over Eerste geloften